skip to main content
Résultats 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

史記正義(二) 六十八至一百三十卷, Shiji zhengyi (2)

張守節 ( 唐 ) ; Zhang, Shoujie

臺北 : 臺灣商務印書館 ; Taibei : Taiwan Shangwu yinshuguan, 1986

Disponible(Obtenir)

2
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

史記正義(一) 六十七卷, Shiji zhengyi (1)

張守節 ( 唐 ) ; Zhang, Shoujie

臺北 : 臺灣商務印書館 ; Taibei : Taiwan Shangwu yinshuguan, 1986

Disponible(Obtenir)

3
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

史記 一百三十卷, Shiji

司馬遷 ( 漢 ) ; Sima, Qian ; 裴駰 ( 劉宋 ) ; Pei, Yin ; 司馬貞 ( 唐 ) ; Sima, Zhen ; 張守節 ( 唐 ) ; Zhang, Shoujie

北京 : 中華書局 ; Beijing : Zhonghua shuju, 1972

Disponible(Obtenir)

4
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

史記 三十卷. 一, Shiji. 1

司馬遷 ( 漢 ) ; Sima, Qian ; 裴駰 ( 劉宋 ) ; Pei, Yin ; 司馬貞 ( 唐 ) ; Sima, Zhen ; 張守節 ( 唐 ) ; Zhang, Shoujie

臺北 : 臺灣商務印書館 ; Taibei : Taiwan Shangwu yinshuguan, 1986

Disponible(Obtenir)

5
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

史記 一百三十卷. 一-二, Shiji

司馬遷 ( 漢 ) ; Sima, Qian ; 裴駰 ( 劉宋 ) ; Pei, Yin ; 司馬貞 ( 唐 ) ; Sima, Zhen ; 張守節 ( 唐 ) ; Zhang, Shoujie

上海 : 上海古籍出版社 ; Shanghai : Shanghai guji chubanshe, 1996

Disponible(Obtenir)

6
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

史記 三十一至一百三十卷. 二, Shiji. 2

司馬遷 ( 漢 ) ; Sima, Qian ; 裴駰 ( 劉宋 ) ; Pei, Yin ; 司馬貞 ( 唐 ) ; Sima, Zhen ; 張守節 ( 唐 ) ; Zhang, Shoujie

臺北 : 臺灣商務印書館 ; Taibei : Taiwan Shangwu yinshuguan, 1986

Disponible(Obtenir)

7
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

史記 一百三十卷, Shiji

司馬遷 ( 漢 ) ; Sima, Qian ; 裴駰 ( 劉宋 ) ; Pei, Yin ; 司馬貞 ( 唐 ) ; Sima, Zhen ; 張守節 ( 唐 ) ; Zhang, Shoujie

北京 : 中華書局 ; Beijing : Zhonghua shuju, 1972

Emprunté(Obtenir)

8
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

欽定史記 一百三十卷, Qinding Shiji

司馬遷 ( 漢 ) ; Sima, Qian ; 裴駰 ( 劉宋 ) ; Pei, Yin ; 司馬貞 ( 唐 ) ; Sima, Zhen ; 張守節 ( 唐 ) ; Zhang, Shoujie

上海 : 圖書集成印書局校印 ; Shanghai : Tushu jicheng yinshuju, 清光緒戊子(14)年[1888

Emprunté(Obtenir)

9
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

欽定史記 一百三十卷, Qinding Shiji

司馬遷 ( 漢 ) ; Sima, Qian ; 裴駰 ( 劉宋 ) ; Pei, Yin ; 司馬貞 ( 唐 ) ; Sima, Zhen ; 張守節 ( 唐 ) ; Zhang, Shoujie

上海 : 同文書局 ; Shanghai : Tongwen shuju, 清光緒10年[1884

Disponible(Obtenir)

10
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

史記 : [130卷], Shi ji : [130 juan]

司马, 迁 (0145?-0086? av. J.-C.) ; Sima, Qian (0145?-0086? av. J.-C.) ; 裴駰 (active 438) ; Pei, Yin (active 438) ; 司馬貞 ; Sima, Zhen ; 張守節 ; Zhang, Shoujie

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國25 (1936)

Disponible(Obtenir)

11
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

史記 一百三十卷 附考證一卷, Shiji

司馬遷 ( 漢 ) ; Sima, Qian ; 裴駰 ( 劉宋 ) ; Pei, Yin ; 司馬貞 ( 唐 ) ; Sima, Zhen ; 沈德潛 ( 清 ) ; Shen, Deqian

上海 : 中華書局 ; Shanghai : Zhonghua shuju, 民國25 [1936

Emprunté(Obtenir)

12
史記 一百三十卷. 共十冊, Shiji. 1-10
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

史記 一百三十卷. 共十冊, Shiji. 1-10

司馬遷 ( 漢 ) ; Sima, Qian ; 裴駰 ( 劉宋 ) ; Pei, Yin ; 司馬貞 ( 唐 ) ; Sima, Zhen

北京 : 中華書局 ; Beijing : Zhonghua shuju, 2013

Disponible(Obtenir)

13
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Mechanical Properties and Microstructure of Class C Fly Ash-Based Geopolymer Paste and Mortar.

Li, Xueying ; Ma, Xinwei ; Zhang, Shoujie ; Zheng, Enzu ; Li, Xueying (correspondence author) ; Li, Xueying (record owner)

Materials (Basel, Switzerland), April 9, 2013, Vol.6(4), pp.1485-1495 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
14
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Effects of Shrinkage Reducing Agent and Expansive Admixture on the Volume Deformation of Ultrahigh Performance Concrete

Su Anshuang ; Qin Ling ; Zhang Shoujie ; Zhang Jiayang ; Li Zhaoyu

Advances in Materials Science and Engineering, 01 January 2017, Vol.2017 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
15
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Mode transition of microhollow cathode sustained discharge

He, Shoujie ; Jing, Ha ; Zhang, Zhao ; Ouyang, Jiting ; Li, Qing

Journal of Physics D: Applied Physics, 2016, Vol.49(36), p.365201 (14pp) [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
16
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Profile of acute infectious markers in sporadic hepatitis E

Shoujie Huang ; Xuefeng Zhang ; Hanmin Jiang ; Qiang Yan ; Xing Ai ; Yijun Wang ; Jiaping Cai ; Lang Jiang ; Ting Wu ; Zhongze Wang ; Li Guan ; J Wai Kuo Shih ; Mun-Hon Ng ; Fengcai Zhu ; Jun Zhang ; Ningshao Xia

PLoS ONE, Vol.5(10), p.e13560 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
17
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Effects of discharge parameters on the micro-hollow cathode sustained glow discharge

He, Shoujie ; Wang, Peng ; Ha, Jing ; Zhang, Baoming ; Zhang, Zhao ; Li, Qing

Plasma Science and Technology, 2018, Vol.20(5), p.054006 (9pp) [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

18
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Spinel + quartz-bearing ultrahigh-temperature granulites from Xumayao, Inner Mongolia Suture Zone, North China Craton: Petrology, phase equilibria and counterclockwise p-T path

Huatian Zhang ; Jianghai Li ; Shoujie Liu ; Wenshan Li ; M. Santosh ; Honghao Wang

Geoscience Frontiers, 01 September 2012, Vol.3(5), pp.603-611 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

19
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Genetic potential analysis of three selective breeding populations of blunt snout bream(Megalobrama amblycephala)using microsatellite markers

Tang, Shoujie ; Bi, Xiang ; Wang, Chenghui ; Zhang, Feiming ; Zhang, Youliang ; Xie, Zhiqiang

Nanfang Shuichan Kexue = South China Fisheries Science, 2017, Issue 2 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

20
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Analysis of Serum MicroRNAs as Potential Biomarker in Coronary Bifurcation Lesion.

Liu, Yan ; Chen, Shaoliang ; Zhang, Junjie ; Shan, Shoujie ; Chen, Liang ; Wang, Rong ; Kan, Jing ; Xu, Tian ; Liu, Yan (correspondence author) ; Liu, Yan (record owner)

Disease markers, 2015, Vol.2015, p.351015 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
Résultats 1 2 next page

Personnaliser vos résultats

 1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

 1.   

Affiner les résultats

Type de ressource 

 1. Articles  (13)
 2. Livres  (12)
 3. Plus d’options open sub menu

Date de publication 

À partir de jusqu'à
 1. Avant 1986  (6)
 2. 1986 à 2005  (6)
 3. 2006 à 2012  (3)
 4. 2013 à 2016  (6)
 5. Après 2016  (4)
 6. Plus d’options open sub menu

Langue 

 1. Chinois  (14)
 2. Anglais  (12)
 3. Plus d’options open sub menu

Nouvelles recherches suggérées

Ignorer ma requête et rechercher tous les documents

Auteur, coauteur:

 1. Zhang, Shoujie
 2. Sima, Zhen
 3. 司馬貞, [唐]
 4. Pei, Yin
 5. 張守節, [唐]

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré