skip to main content
Essayez avec : wang gungwu?
Résultats 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reform, Legitimacy and Dilemmas
Reform, Legitimacy and Dilemmas
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Reform, Legitimacy and Dilemmas

Wang Guangwu ; Gungwu Wang; Yongnian Zheng

2000

Accessible en ligne

2
Measurements and controls implementation for WEST
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

Measurements and controls implementation for WEST

Moreau , P. ; Bucalossi , J. ; Missirlian , M. ; Samaille , F. ; Courtois , X. ; Gil , C. ; Lotte , P. ; Meyer , O. ; Nardon , E. ; Nouailletas , R. ; Ravenel , N. ; Travere , J. M. ; Alarcon , T. ; Antuschf , S. ; Aumeunier , M. H. ; Barjata , P. ; Belsare , S. ; Bernard , J. M. ; Bhandarkar , M. ; Bottereau , C. ; Bourdelle , C. ; Bremond , S. ; Camenen , Y. ; Chaudhari , V. ; Chavda , C. ; Chernyshova , M. ; Clairet , F. ; Colnel , J. ; Czarski , T. ; Choi , M. ; Colledni , G. ; Corre , Y. ; Daniel , R. ; Davis , D. ; Dejarnac , R. ; Devynck , P. ; Dhongde , J. ; Douai , D. ; Elbeze , D. ; Escarguel , A. ; Fenzi , C. ; Figacz , W. ; Guangwu , Z. ; Giacalone , J. C. ; Guirlet , R. ; Gunn , J. ; Hacquin , S. ; Hao , X. ; Harris , J. H. ; Hoang , G. T. ; Houry , M. ; Imbeaux , F. ; Jablonski , S. ; Jardin , A. ; Joshi , H. ; Kasprowicz , G. ; Klepper , C. C. ; kowalska-strzeciwilk , E. ; Kubkowska , M. ; Kumar , A. ; Kumar , V. ; Kumari , P. ; Laqua , H. ; Le-Luyer , A. ; Lee , W. ; Lewerentz , M. ; Lyu , B. ; Malard , P. ; Manenc , L. ; Mansuri , I. ; Marandet , Y. ; Masand , H. ; Mazon , D. ; Molina , D. ; Moureau , G. ; Nam , Y. ; Park , H. ; Pascal , J. Y. ; Patel , K. ; Patel , M. ; Pozniak , K. ; Radloff , D. ; Ranjan , S. ; Rapson , C. ; Raupp , G. ; Rieth , M. ; Sabot , R. ; Santraine , B. ; Sestac , D. ; Sharma , M. ; Shen , J. ; Signoret , J. ; Soni , J. ; Spring , A. ; Spuig , P. ; Sugandhi , R. ; Treuterrer , W. ; Tsitrone , E. ; Varshney , S. ; Vartanian , S. ; Volpe , D. ; Wang , F. D. ; Werner , A. ; Yun , G. ; Zabolotny , W. ; Zhao , W. ; Team , WEST ; Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique ( IRFM ) ; Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ( CEA ) ; Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée ( DRFC ) ; Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ( CEA ) ; Association EURATOM-CEA ( CEA/DSM/DRFC ) ; Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ( CEA ) ; Physique des interactions ioniques et moléculaires ( PIIM ) ; Aix Marseille Université ( AMU ) -Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ) ; Institute of Plasma Physics, Association Euratom/IPP.CR ( IPP PRAGUE ) ; Czech Academy of Sciences [Prague] ( ASCR ) ; CEA Cadarache ; Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ( CEA )

ISSN: 0920-3796

HAL CCSD;Elsevier, 2017

Accessible en ligne

3
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Survey of the transcriptome of Aspergillus oryzae via massively parallel mRNA sequencing

Wang, Bin ; Guo, Guangwu ; Wang, Chao ; Lin, Ying ; Wang, Xiaoning ; Zhao, Mouming ; Guo, Yong ; He, Minghui ; Zhang, Yong ; Pan, Li ; Pan, Li (correspondence author)

Nucleic Acids Research, 2010, Vol.38(15), pp.5075-5087 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
4
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Surface photografting initiated by benzophenone in water and mixed solvents containing water and ethanol

Li, Guangwu ; He, Guanyang ; Zheng, Yunan ; Wang, Xiaoxiao ; Wang, Huiliang

Journal of Applied Polymer Science, 15 February 2012, Vol.123(4), pp.1951-1959 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
5
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Electrochemical depositing rgo-ti-rgo heterogeneous substrates with higher thermal conductivity and heat transfer performance compared to pure ti

Wang, Jing ; Wang, Huatao ; Zhang, Wenying ; Yang, Xinyi ; Wen, Guangwu ; Wang, Yijie ; Zhou, Weiwei

Nanotechnology, 2017, Vol.28(7), p.075703 (11pp) [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

6
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Anovel one-step strategy toward znmn 2 o 4 /n-doped graphene nanosheets with robust chemical interaction for superior lithium storage

Wang, Dong ; Zhou, Weiwei ; Zhang, Yong ; Wang, Yali ; Wu, Gangan ; Yu, Kun ; Wen, Guangwu

Nanotechnology, 2016, Vol.27(4), p.045405 (10pp) [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
7
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Ageneral strategy toward graphitized carbon coating on iron oxides as advanced anodes for lithium-ion batteries

Ding, Chunyan ; Zhou, Weiwei ; Wang, Bin ; Li, Xin ; Wang, Dong ; Zhang, Yong ; Wen, Guangwu

Nanotechnology, 2017, Vol.28(34), p.345404 (11pp) [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

8
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Template-free fabrication of graphene-wrapped mesoporous znmn 2 o 4 nanorings as anode materials for lithium-ion batteries

Zhou, Weiwei ; Wang, Dong ; Zhao, Limin ; Ding, Chunyan ; Jia, Xingtao ; Du, Yu ; Wen, Guangwu ; Wang, Huatao

Nanotechnology, 2017, Vol.28(24), p.245401 (9pp) [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

9
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

One-Step Reverse-Transcription FRET-PCR for Differential Detection of Five Ebolavirus Species

Guangwu Lu ; Jilei Zhang ; Chuntao Zhang ; Xiaolu Li ; Dawei Shi ; Zhaopeng Yang ; Chengming Wang

PLoS ONE, Vol.10(5), p.e0126281 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
10
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Hierarchically constructed nico 2 s 4 @ni (1− x ) co x (oh) 2 core/shell nanoarrays and their application in energy storage

Zhou, Weiwei ; Yu, Kun ; Wang, Dong ; Chu, Jing ; Li, Jieying ; Zhao, Limin ; Ding, Chunyan ; Du, Yu ; Jia, Xingtao ; Wang, Huatao ; Wen, Guangwu

Nanotechnology, 2016, Vol.27(23), p.235402 (9pp) [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
11
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Local infusion of ghrelin enhanced hippocampal synaptic plasticity and spatial memory through activation of phosphoinositide 3-kinase in the dentate gyrus of adult rats

Chen, Liang ; Xing, Tairan ; Wang, Ming ; Miao, Yanyan ; Tang, Mingliang ; Chen, Jutao ; Li, Guangwu ; Ruan, Di-Yun ; Chen, Liang (correspondence author)

European Journal of Neuroscience, Jan 2011, Vol.33(2), pp.266-275 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

12
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

The diploid genome sequence of an Asian individual

Jun Wang ; Wei Wang ; Ruiqiang Li ; Yingrui Li ; Geng Tian ; Laurie Goodman ; Wei Fan ; Junqing Zhang ; Jun Li ; Juanbin Zhang ; Yiran Guo ; Binxiao Feng ; Heng Li ; Yao Lu ; Xiaodong Fang ; Huiqing Liang ; Zhenglin Du ; Dong Li ; Yiqing Zhao ; Yujie Hu ; Zhenzhen Yang ; Hancheng Zheng ; Ines Hellmann ; Michael Inouye ; John Pool ; Xin Yi ; Jing Zhao ; Jinjie Duan ; Yan Zhou ; Junjie Qin ; Lijia Ma ; Guoqing Li ; Zhentao Yang ; Guojie Zhang ; Bin Yang ; Chang Yu ; Fang Liang ; Wenjie Li ; Shaochuan Li ; Dawei Li ; Peixiang Ni ; Jue Ruan ; Qibin Li ; Hongmei Zhu ; Dongyuan Liu ; Zhike Lu ; Ning Li ; Guangwu Guo ; Jianguo Zhang ; Jia Ye ; Lin Fang ; Qin Hao ; Quan Chen ; Yu Liang ; Yeyang Su ; A. San ; Cuo Ping ; Shuang Yang ; Fang Chen ; Li Li ; Ke Zhou ; Hongkun Zheng ; Yuanyuan Ren ; Ling Yang ; Yang Gao ; Guohua Yang ; Zhuo Li ; Xiaoli Feng ; Karsten Kristiansen ; Gane Ka-Shu Wong ; Rasmus Nielsen ; Richard Durbin ; Lars Bolund ; Xiuqing Zhang ; Songgang Li ; Huanming Yang ; Jian Wang

Nature, 2008, Vol.456(7218), p.60 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
13
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Improved Ablation Resistance of Silicone Rubber Composites by Introducing Montmorillonite and Silicon Carbide Whisker

Zhang, Guangwu ; Wang, Fuzhong ; Huang, Zhixiong ; Dai, Jing ; Shi, Minxian

Materials, 2016, Vol.9(9), p.723 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
14
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

A novel method for measuring in-plane liquid dynamic transport in fabric

Sun, Guangwu ; Wang, Xinhou ; Zhou, Jiaqi ; Sun, Xiaoxia

Textile Research Journal, Feb 2016, Vol.86(3), pp.227-234 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
15
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Effect of Functionalization of Graphene Nanoplatelets on the Mechanical and Thermal Properties of Silicone Rubber Composites

Guangwu Zhang ; Fuzhong Wang ; Jing Dai ; Zhixiong Huang

Materials, 01 February 2016, Vol.9(2), p.92 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

16
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Amodel for the sounding rocket measurement on an ionospheric e-f valley at the hainan low latitude station

Wang, Zheng ; Shi, Jiankui ; Guan, Yibing ; Liu, Chao ; Zhu, Guangwu ; Torkar, Klaus ; Fredrich, Martin

Plasma Science and Technology, 2014, Vol.16(4), pp.316-319 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
17
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

One-Pot Route towards Active TiO2 Doped Hierarchically Porous Cellulose: Highly Efficient Photocatalysts for Methylene Blue Degradation

Xiaoxia Sun ; Kunpeng Wang ; Yu Shu ; Fangdong Zou ; Boxing Zhang ; Guangwu Sun ; Hiroshi Uyama ; Xinhou Wang

Materials, 01 March 2017, Vol.10(4), p.373 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

18
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Effects of Functionalized Graphene Nanoplatelets on the Morphology and Properties of Phenolic Resins

Dai, Jing ; Chao, Peng ; Wang, Fuzhong ; Zhang, Guangwu ; Huang, Zhixiong ; Dai, Jing ; Chao, Peng ; Wang, Fuzhong ; Zhang, Guangwu ; Huang, Zhixiong

Journal of Nanomaterials, 2016, Vol.2016 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
19
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Rickettsia in mosquitoes, Yangzhou, China

Jilei Zhang ; Patrick John Kelly ; Guangwu Lu ; Luis Cruz-Martinez ; Chengming Wang

Emerging Microbes & Infections, 2016, Vol.5(10), p.e108 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

20
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Balancing User Profile and Social Network Structure for Anchor Link Inferring Across Multiple Online Social Networks

Ma, Jiangtao ; Qiao, Yaqiong ; Hu, Guangwu ; Huang, Yongzhong ; Wang, Meng ; Sangaiah, Arun Kumar ; Zhang, Chaoqin ; Wang, Yanjun

IEEE Access 2017, Vol.5, pp.12031-12040 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Résultats 1 2 next page

Personnaliser vos résultats

 1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

 1.   

Affiner les résultats

Type de ressource 

 1. Articles  (38)
 2. Autres  (1)
 3. Livres  (1)
 4. Plus d’options open sub menu

Date de publication 

À partir de jusqu'à
 1. Avant 2008  (2)
 2. 2008 à 2009  (4)
 3. 2010 à 2011  (4)
 4. 2012 à 2015  (9)
 5. Après 2015  (20)
 6. Plus d’options open sub menu

Nouvelles recherches suggérées

Ignorer ma requête et rechercher tous les documents

Auteur, coauteur:

 1. Zhang, Zhe
 2. Huang, Guangwu
 3. Wen, Guangwu
 4. Wang, Shumin
 5. Mo, Yingxi

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré