skip to main content
Résultats 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

中論會譯, Zhong lun hui yi

Nāgārjuna, philosophe bouddhiste (01..-01..) ; Kumārajīva (0344-0413) ; 波羅頗蜜多羅 ; Boluopoduoluo ; 惟淨 ; Weijing ; 法護 ; Fahu

上海 : 頻伽精舍大藏經流通處 ; Shanghai : Pin jia jing she da zang jing liu tong chu, 民國 3 [1914

Disponible(Obtenir)

2
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

原始華嚴哲学の研究, Genshi Kegon tetsugaku no kenkyū

鈴木宗忠 (1881-) ; Suzuki, Munetada (1881-)

東京 : 大東出版社 ; Tōkyō : Daitō Shuppansha, 昭和9 [1934

Disponible(Obtenir)

3
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

梵文大方廣佛華嚴經十地品 = = Daśabhūmīśvaro nāma Mahāyānasūtraṃ, Bonbun Daihōkō Butsu kegongyō jūjibon = = Daśabhūmīśvaro nāma Mahāyānasūtraṃ

近藤隆晃 (1895-) ; Kondō, Ryūkō (1895-)

東京 : 大乘佛教研揚會 ; Tōkyō : Daijō Bukkyō Kenyōkai, 昭和11 [1936

Disponible(Obtenir)

4
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

妙法蓮華經 : 世宗王朝國譯藏經, Myobŏp yŏnhwagyŏng : Sejong wangjo kugyŏk changgyŏng

東國大學校, Séoul, Corée S ; Tongguk taehakkyo, Séoul, Corée S Séoul, Corée S. Séoul, Corée S.

서울 : 東國大學校 ; Seoul : Tongguk taehakkyo, 檀紀 4293 [1960

Disponible(Obtenir)

5
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

보현행원품 강의, Pohyŏn haengwŏnp'um kangŭi

광덕 ; Kwangdŏk

서울 : 불광 출판사 ; Seoul : Pulgwang ch'ulp'ansa, 1991

Disponible(Obtenir)

6
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

젊은이를 위한 般若心經, Chŏlmŭni-rŭl wihan panya simgyŏng

김, 운학 ; Kim, Un-hak

서울 : 三星美術文化財團 ; Seoul : Samsŏng misul munhwa chaedan, 1981

Disponible(Obtenir)

7
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

金剛経三家解, 全, Kŭmganggyŏng samgahae, chŏn

沈載完 (1918-) ; Sim, Chae-wan (1918-)

경산군 : 嶺南大學校出版部 ; Kyŏngsangun : Yŏngnam Taehakgyo Ch'ulp'anbu, 1981

Disponible(Obtenir)

8
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

The Sūtra of contemplation on the Buddha of immeasurable life as expounded by Śākyamuni Buddha = = [Bussetsu Kan Muryōjubutsu kyō]

Yamada, Meiji (1935-) ; Ryūkoku Daigaku

Kyoto : Ryukoku University, 1984

Disponible(Obtenir)

9
མཛངས་བླུན་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ, mDzangs blun zhes bya ba'i mdo
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

མཛངས་བླུན་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ, mDzangs blun zhes bya ba'i mdo

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ; Zi ling : mTso sngon mi rigs dpe skrun khang, 1992

Disponible(Obtenir)

10
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

佛地經論之研究. 第2卷, Butsujikyō ron no kenkyū. dai 2 kan

西尾京雄 (1901-) ; Nishio, Kyōo (1901-)

東京 : 破塵閣書店 ; Tōkyō : Hajinkaku Shoten, 昭和15 [1940

Disponible(Obtenir)

11
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Abhisamayālaṃkār'alokā Prajñāpāramitāvyākhyā : (commentary on Aṣțasahasrika-Prajb̃āpāramitā)

Haribhadrasūri (0700-0770) ; Maitreya, bodhisattva ; 荻原, 雲来 (1869-1937) ; Ogiwara, Unrai (1869-1937)

Tokyo : Toyo bunko, 1932-35

Disponible(Obtenir)

12
Material Type:
Thèse
Ajouter à Mon espace

Nāgārjuna's philosophy as presented in the Mahāprajñāpāramitā-sāstra

Nagarjuna, Siddha ; Venkata Ramanan, Krishniah

Rutland, Vt. Tokyo : Published for the Harvard-Yenching Institute by C. E. Tuttle Co., cop. 1966

Disponible(Obtenir)

13
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

འཛངས་བླུན། = = (oder) Der Weise und der Thor, 'Dzangs blun = = (oder) Der Weise und der Thor

Schmidt, Isaak Jakob (1779-1847)

St. Petersburg : Gräff, 1843

Disponible(Obtenir)

14
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Die Prajñāpāramitā-Literatur nebst einem Specimen der Suvirkāntavikrāntavikrāmi-Prajñāpāramitā

Matsumoto, Tokumyo

Stuttgart : W. Kohlhammer, 1932

Disponible(Obtenir)

15
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

大佛頂首楞嚴經 : 世宗王朝國譯藏經, Taebul chŏngsu nŭngŏmgyŏng : Sejong wangjo kugyŏk changgyŏng

東國大學校, Séoul, Corée S ; Tongguk taehakkyo, Séoul, Corée S Séoul, Corée S. Séoul, Corée S.

서울 : 東國大學校 ; Seoul : Tongguk taehakkyo, 檀紀4292 [1959

Disponible(Obtenir)

16
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

理趣經の研究, Rishukyō no kenkyū

栂尾, 祥雲 (1881-1953) ; Toganoo, Shōun (1881-1953)

和歌山縣高野山 : 高野山大學出版部 ; Wakayama-ken Kōyasan : Kōyasan Daigaku Shuppanbu, 昭和 5 [1930

Disponible(Obtenir)

17
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

佛教說話研究序說, Bukkyō setsuwa kenkyū josetsu

岩本, 裕 (1910-1988) ; Iwamoto, Yutaka (1910-1988)

京都 : 法蔵館 ; Kyōto : Hōzōkan, 1967

Disponible(Obtenir)

18
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

能斷金剛般若波羅蜜多經纂釋, Neng duan jin gang ban nuo bo luo mi duo jing zuan shi

太虛 (1889-1947) ; Taixu (1889-1947) ; 胡繼羅 ; Hu, Jiluo ; 胡繼木 ; Hu, Jimu ; 胡繼歐 ; Hu, Ji'ou

北平 : 庚申佛經流通處 ; Beiping : Geng shen fo jing liu tong chu, 民國 20 [1931

Disponible(Obtenir)

19
무량수경연의술문찬 = = 無量壽經連義述文贊, Muryangsugyŏng yŏnŭi sulmunch'an = = Muryangsugyŏng yŏnŭi sulmunch'an
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

무량수경연의술문찬 = = 無量壽經連義述文贊, Muryangsugyŏng yŏnŭi sulmunch'an = = Muryangsugyŏng yŏnŭi sulmunch'an

경흥 ; Kyŏnghŭng ; 한, 명숙 (1964-) ; Han, Myŏng-suk (1964-)

서울 : 동국대학교출판부 ; Seoul : Tongguk taehakkyo ch'ulp'anbu, 2014

Disponible(Obtenir)

20
우리말 능엄경, Urimal nŭngŏmgyŏng
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

우리말 능엄경, Urimal nŭngŏmgyŏng

황, 정원 ; Hwang, Chŏng-wŏn

서울 : 운주사 ; Seoul : Unjusa, 2013

Disponible(Obtenir)

Résultats 1 2 3 4 5 next page

Personnaliser vos résultats

 1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

 1.   

Affiner les résultats

Type de ressource 

 1. Autres  (4)
 2. Livres  (161)
 3. Revues  (2)
 4. Thèses  (2)
 5. Tirés à part  (5)
 6. Plus d’options open sub menu

Date de publication 

À partir de jusqu'à
 1. Avant 1961  (47)
 2. 1961 à 1976  (18)
 3. 1977 à 1990  (25)
 4. 1991 à 2005  (26)
 5. Après 2005  (56)
 6. Plus d’options open sub menu

Langue 

 1. Anglais  (63)
 2. Tibétain  (51)
 3. Sanskrit  (49)
 4. Japonais  (22)
 5. Coréen  (21)
 6. Chinois  (20)
 7. Français  (9)
 8. Allemand  (6)
 9. Hindi  (3)
 10. Pali  (2)
 11. Mongol  (2)
 12. Rapanui  (1)
 13. Italien  (1)
 14. Amharique  (1)
 15. Bliss  (1)
 16. Espagnol  (1)
 17. Plus d’options open sub menu

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré