skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

The Tibet Society newsletter

Tibet society

Bloomington, Ind : The Society, 1972-1984

Disponible(Obtenir)

2
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

西藏硏究論文集 = = བོད་ལྗོངས་ཞིབ་དཔྱོད་རྩོམ་ཡིག་བསྡུས་དེབ།, Xizang yan jiu lun wen ji = = Bod ljongs zhib dpyod rtsom yig bsdus deb

Xizang yan jiu wei yuan hui ; 西藏硏究委員會

台北市 : 西藏硏究委員會 ; Taibei Shi : Xizang yan jiu wei yuan hui, 民國 77- [1988]-

Disponible(Obtenir)

3
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

The Journal of the Tibet Society

Tibet society

Bloomington, Ind : The Society, 1981-1988

Disponible(Obtenir)

4
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

The Tibet Society bulletin

Tibet society

Bloomington, Ind : The Society, 1969-1990

Disponible(Obtenir)

5
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

中国藏学 = = ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག = China Tibetology, Zhongguo zang xue = = Krung go'i bod kyi shes rig = China Tibetology

中国藏学研究中心, 北京 ; Zhongguo zang xue yan jiu zhong xin, Beijing

北京 : 中国藏学杂志社 ; Beijing : Zhongguo zang xue za zhi she, 1988-

Disponible  et autres localisations(Obtenir)

6
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

The Library of Tibetan works and archives : Newsletter

Library of Tibetan works and archives, Dharamsala, Inde Dharamsala, Inde

Dharamsala : Library of Tibetan works and archives, 1972-

Disponible(Obtenir)

7
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

Bulletin of Tibetology : New series

Nirmal C. Sinha ; Rai Bahadur Densapa (1902-1988) ; Namgyal Institute of Tibetology, Gangtok, Inde

Gangtok : Sikkim research Institute of Tibetology, 1977-

Disponible(Obtenir)

8
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག། = = 西藏研究 = Tibetan studies, Bod ljongs zhib 'jug = = Xizang yanjiu = Tibetan studies

བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་། ; Bod ljongs spyi tshogs tshan rig khang

ལྷ་ས། : བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག་རྩོམ་སྒྲིག་པུས། ; lHa sa : Bod ljongs zhib 'jug rtsom sgrig pus, 1982-

Voir les exemplaires(Obtenir)

9
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ། = = Zhongguo Zangxue = China Tibetology, Krung go'i bod rig pa = = Zhongguo Zangxue = China Tibetology

Zhongguo zang xue yan jiu zhong xin, Beijing

Pe cin : Krung go'i bod rig pa dus deb khang, 1988-

Voir les exemplaires(Obtenir)

10
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

The Tibet Journal

Library of Tibetan works and archives, Dharamsala, Inde

Dharamsala : Library of Tibetan Works and Archives, 1975-

Voir les exemplaires(Obtenir)

11
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

西藏研究 = = བོད་ལཇོངས་ཞིབ་འཇུག, Xizang yan jiu = = Bod ljongs zhib 'jug

Xīzàng Zìzhìqū Shèhuì Kēxuéyuàn

拉萨 : 西藏社会科学院 ; Lhasa : Xizang she hui ke xue yuan, 1981-

Disponible(Obtenir)

12
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

西藏硏究会讯 = = Newsletter on Tibetan studies = བོད་དོན་ཞིབ་འཇུག་གསར་དེབ།, Xizang yan jiu hui xun = = Newsletter on Tibetan studies = Bod don zhib 'jug gsar deb

Zhonghua min guo nan, Ya xie jin hui Ya xie jin hui

台北市木栅區 : 中華民國南亞協進會西藏硏究委員會 ; Taibei Shi Muzha qu : Zhonghua min guo nan Ya xie jin hui Xizang yan jiu wei yuan hui, 1986-

Disponible(Obtenir)

13
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

Bulletin of Tibetology

Gangtok, Sikkim Namgyal Institute of Tibetology

Accessible en ligne. Accessible en version papier

14
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིགས་གཞུང་དུས་དེབ། = = Journal of Northwest university for nationalities = Xibei minzu daxue xuebao : བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མ།, Nub byang mi rigs slob grwa chen mo'i rig gzhung dus deb = = Journal of Northwest university for nationalities = Xibei minzu daxue xuebao : bod kyi skad yig ma

ལན་གྲུའུ་ : ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིགས་གཞུང་དུས་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པུའུ། ; Lan gru'u : Nub byang mi rigs slob grwa chen mo'i rig gzhung dus deb rtsom sgrig pu'u, 1991-

Disponible(Obtenir)

Personnaliser vos résultats

 1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

 1.   

N'afficher que

 1. Ressources en ligne (1)

Date de publication 

À partir de jusqu'à
 1. Avant 1972  (2)
 2. 1972 à 1976  (3)
 3. 1977 à 1981  (3)
 4. 1982 à 1988  (5)
 5. Après 1988  (1)
 6. Plus d’options open sub menu

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré