skip to main content
Résultats 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

Ma ṇi bka' 'bum : a collection of rediscovered teachings focussing upon the tutelary deity Avalokiteśvara (Mahākaruṇika)

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, ca 2004

Disponible(Obtenir)

2
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

རྭ་ལུང་དཀར་བརྒྱུད་གསེར་ཕྲེང་།, Rwa lung dkar brgyud gser phreng

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2003

Disponible(Obtenir)

3
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

འཇིག་རྟེན་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལས་དཔྱད་དོན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།bRessource électronique, 'Jig rten lugs kyi bstan bcos las dpyad don gsal ba'i sgron me

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2003

Disponible(Obtenir)

4
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་ཁ་སྐོང་། : མཚམས་བྲག་དགོན་པའི་བྲིས་མ།, rNying ma rgyud 'bum gyi kha skong : mTshams brag dgon pa'i bris ma

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2004

Disponible(Obtenir)

5
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

Biographies of the successive embodiments of the rgyal dbaṅ 'brug chen

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, ca 2003

Disponible(Obtenir)

6
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

ཀླུ་འབུམ་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་རྒྱས་པ།, Klu 'bum dkar nag khra gsum rgyas pa

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2003

Disponible(Obtenir)

7
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

འབའ་ར་བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་འཕྲེང་ཆེན་མོ།, 'Ba' ra bka' brgyud gser 'phreng chen mo

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2004

Disponible(Obtenir)

8
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

Rituals of rdo rje brag : a collection of manuscripts and blockprints explaining the rites and ceremonies performed at rdo rje brag, chief convent of the byang gter tradition, and its affiliates

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2003

Disponible(Obtenir)

9
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

ThesDe dge mtshal par bka' 'gyur : a facsimile edition of the 18th century redaction of Si tu chos kyi 'byuṅ gnas prepared under the direction of h.h. the 16th rgyal dbaṅ karma pa

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, ca 2004

Disponible(Obtenir)

10
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་མཛོད་དཀར་ཆག།, nges don phyag rgya chen po'i khrid mdzod dkar chag

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2002

Disponible(Obtenir)

11
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

སྡེ་པ་གཙང་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཞལ་ལྕེ་༡༦་དང་དགའ་འདན་ཕོ་བྲང་བའི་ཞལ་ལྕེ་༡༢་སོགས་ཉེར་མཁོ་སྣ་ཚོགས། : a collection of legal texts on the codes governing Tibet during the 16th and 17th centuries, sDe pa gtsang pa'i khrims yig zhal lce 16 dang dga' 'dan pho brang ba'i zhal lce 12 sogs nyer mkho sna tshogs : a collection of legal texts on the codes governing Tibet during the 16th and 17th centuries

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2003

Disponible(Obtenir)

12
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་སོགས་ཐུགས་རྟེན་གྱི་འབྱུང་ཚུལ་བཤད་པ།, mchod rten chen po brgyad sogs thugs rten gyi 'byung tshul bshad pa

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2006

Disponible(Obtenir)

13
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

འབྲི་གུང་གཏེར་སྒྲོམ་གནས་ཡིག, 'Bri gung gter sgrom gnas yig

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2006

Disponible(Obtenir)

14
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

རྒྱ་གར་དུ་བསྟན་པ་དང་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ཚུལ་རགས་རིམ་གཅིག་བསྡུས་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི་ཟིན་བྲིས།, rGya gar du bstan pa dang bstan 'dzin rnams ji ltar byon pa'i tshul rags rim gcig bsdus te phyogs gcig tu bsgrigs pa'i zin bris

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2003

Disponible(Obtenir)

15
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྙིང་རྒྱུད་ནང་གསལ་སེམས་ཀློང་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཕྱི་མ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།, rDzogs pa chen po rnying rgyud nang gsal sems klong sde gsum gyi phyi ma shin tu zab pa man ngag rgyud kyi rgyal po

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2004

Disponible(Obtenir)

16
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་གནས་ཆུང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་བརྗོད་ལྷ་ཡི་རོལ་མོ་དམ་ཅན་དགྱེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས།, rgyal ba'i bstan srung gnas chung sprul pa'i chos rgyal chen po'i rtogs brjod lha yi rol mo dam can dgyes pa'i sgra dbyangs

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2006

Disponible(Obtenir)

17
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

སྣར་ཐང་བསྟན་འགྱུར།, snar thang bstan 'gyur

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2005

Disponible(Obtenir)

18
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

གུར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་ཚུལ་གདམས་པ་མན་ངག, gur gyi lo rgyus sgrub tshul gdams pa man ngag@

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2006

Disponible(Obtenir)

19
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

སྣར་ཐང་བཀའ་འགྱུར།, snar thang bka' 'gyur

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2005

Disponible(Obtenir)

20
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

སྒུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས། : a collection of sadhanas and related texts of the vajrayana traditions of tibet, sGrub thabs kun btus : a collection of sadhanas and related texts of the vajrayana traditions of tibet

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, ca 2006

Disponible(Obtenir)

Résultats 1 2 3 4 5 next page

Personnaliser vos résultats

 1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

 1.   

Affiner les résultats

Type de ressource 

 1. Autres  (295)
 2. Livres  (2)
 3. Plus d’options open sub menu

Date de publication 

À partir de jusqu'à
 1. Avant 2000  (2)
 2. 2000 à 2001  (14)
 3. 2002 à 2003  (102)
 4. 2004 à 2006  (137)
 5. Après 2006  (30)
 6. Plus d’options open sub menu

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré