skip to main content
En raison d'un problème technique temporaire il se peut que la liste de résultats soit incomplète. Veuillez ré-essayer ultérieurement.
Résultats 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Information Theory in Scientific Visualization

Chaoli Wang ; Han-Wei Shen

Entropy, 01 January 2011, Vol.13(1), pp.254-273 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
2
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Evaluating Isosurfaces with Level‐set‐based Information Maps

Wei, Tzu‐Hsuan ; Lee, Teng‐Yok ; Shen, HanWei

Computer Graphics Forum, June 2013, Vol.32(3pt1), pp.1-10 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
3
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Semi‐Automatic Time‐Series Transfer Functions via Temporal Clustering and Sequencing

Woodring, Jonathan ; Shen, HanWei

Computer Graphics Forum, June 2009, Vol.28(3), pp.791-798 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
4
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Information Guided Exploration of Scalar Values and Isocontours in Ensemble Datasets

Subhashis Hazarika ; Ayan Biswas ; Soumya Dutta ; Han-Wei Shen

Entropy, 01 July 2018, Vol.20(7), p.540 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

5
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Hardware Accelerated Interactive Vector Field Visualization: A level of detail approach

Bordoloi, Udeepta ; Shen, HanWei

Computer Graphics Forum, September 2002, Vol.21(3), pp.605-614 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

6
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Specific Capture and Release of Circulating Tumor Cells Using Aptamer‐Modified Nanosubstrates

Shen, Qinglin ; Xu, Li ; Zhao, Libo ; Wu, Dongxia ; Fan, Yunshan ; Zhou, Yiliang ; Ouyang, WeiHan ; Xu, Xiaochun ; Zhang, Zhen ; Song, Min ; Lee, Tom ; Garcia, Mitch A. ; Xiong, Bin ; Hou, Shuang ; Tseng, Hsian‐Rong ; Fang, Xiaohong

Advanced Materials, 24 April 2013, Vol.25(16), pp.2368-2373 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
7
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Tumor Cell Isolation: High-Purity Prostate Circulating Tumor Cell Isolation by a Polymer Nanofiber-Embedded Microchip for Whole Exome Sequencing (Adv. Mater. 21/2013)

Zhao, Libo ; Lu, Yi-Tsung ; Li, Fuqiang ; Wu, Kui ; Hou, Shuang ; Yu, Juehua ; Shen, Qinglin ; Wu, Dongxia ; Song, Min ; Ouyang, Wei-Han ; Luo, Zheng ; Lee, Tom ; Fang, Xiaohong ; Shao, Chen ; Xu, Xun ; Garcia, Mitch ; Chung, Leland ; Rettig, Matthew ; Tseng, Hsian-Rong ; Posadas, Edwin ; Zhao, Libo (correspondence author)

Advanced Materials, Jun 2013, Vol.25(21), pp.2870-2870 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

8
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

High‐Purity Prostate Circulating Tumor Cell Isolation by a Polymer Nanofiber‐Embedded Microchip for Whole Exome Sequencing

Zhao, Libo ; Lu, Yi‐Tsung ; Li, Fuqiang ; Wu, Kui ; Hou, Shuang ; Yu, Juehua ; Shen, Qinglin ; Wu, Dongxia ; Song, Min ; Ouyang, WeiHan ; Luo, Zheng ; Lee, Tom ; Fang, Xiaohong ; Shao, Chen ; Xu, Xun ; Garcia, Mitch A. ; Chung, Leland W. K. ; Rettig, Matthew ; Tseng, Hsian‐Rong ; Posadas, Edwin M.

Advanced Materials, 04 June 2013, Vol.25(21), pp.2897-2902 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
9
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Polymer Nanofiber‐Embedded Microchips for Detection, Isolation, and Molecular Analysis of Single Circulating Melanoma Cells

Hou, Shuang ; Zhao, Libo ; Shen, Qinglin ; Yu, Juehua ; Ng, Charles ; Kong, Xiangju ; Wu, Dongxia ; Song, Min ; Shi, Xiaohong ; Xu, Xiaochun ; Ouyang, WeiHan ; He, Rongxian ; Zhao, Xing‐Zhong ; Lee, Tom ; Brunicardi, F. Charles ; Garcia, Mitch André ; Ribas, Antoni ; Lo, Roger S. ; Tseng, Hsian‐Rong

Angewandte Chemie International Edition, 18 March 2013, Vol.52(12), pp.3379-3383 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
10
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Visible light-induced electronic structure modulation of nb- and ta-doped α -fe 2 o 3 nanorods for effective photoelectrochemical water splitting

Chang, Han-Wei ; Fu, Yanming ; Lee, Wan-Yi ; Lu, Ying-Rui ; Huang, Yu-Cheng ; Chen, Jeng-Lung ; Chen, Chi-Liang ; Chou, Wu Ching ; Chen, Jin-Ming ; Lee, Jyh-Fu ; Shen, Shaohua ; Dong, Chung-Li

Nanotechnology, 2018, Vol.29(6), p.064002 (8pp) [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

11
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Reg4 protects against acinar cell necrosis in experimental pancreatitis

Hu, Guoyong ; Shen, Jiaqing ; Cheng, Li ; Guo, Chuanyong ; Xu, Xuanfu ; Wang, Feng ; Huang, Li ; Yang, Lijuan ; He, Miao ; Xiang, Di ; Zhu, Shunying ; Wu, Mingyuan ; Yu, Yan ; Han, Wei ; Wang, Xingpeng

Gut, 30 June 2011, Vol.60(6), p.820 [Revue évaluée par les pairs]

BMJ Publishing Group Ltd and British Society of Gastroenterology

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
12
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Structural Refinement of Proteins by Restrained Molecular Dynamics Simulations with Non-interacting Molecular Fragments

Shen, Rong ; Han, Wei ; Fiorin, Giacomo ; Islam, Shahidul ; Schulten, Klaus ; Roux, Benoît

PLoS Computational Biology, Oct 2015, Vol.11(10) [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
13
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Visualization techniques for spatial probability density function data

D. Bordoloi, Udeepta ; L. Kao, David ; Shen, Han-Wei

Data Science Journal, 2004, Vol.3, p.153 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

14
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Inside Back Cover: Polymer Nanofiber-Embedded Microchips for Detection, Isolation, and Molecular Analysis of Single Circulating Melanoma Cells (Angew. Chem. Int. Ed. 12/2013)

Hou, Shuang ; Zhao, Libo ; Shen, Qinglin ; Yu, Juehua ; Ng, Charles ; Kong, Xiangju ; Wu, Dongxia ; Song, Min ; Shi, Xiaohong ; Xu, Xiaochun ; Ouyang, Wei-Han ; He, Rongxian ; Zhao, Xing-Zhong ; Lee, Tom ; Brunicardi, F. Charles ; Garcia, Mitch André ; Ribas, Antoni ; Lo, Roger S. ; Tseng, Hsian-Rong

Angewandte Chemie, Mar 18, 2013, Vol.52(12), pp.3379-83 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

15
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Visual Analysis of Brain Activity from fMRI Data

Janoos, Firdaus ; Nouanesengsy, Boonthanome ; Machiraju, Raghu ; Shen, Han Wei ; Sammet, Steffen ; Knopp, Michael ; Mórocz, István Á.

Computer Graphics Forum, June 2009, Vol.28(3), pp.903-910 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
16
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Visualization of large scale time-varying scientific data

Han-Wei Shen

Journal of Physics: Conference Series, 2006, Vol.46(1), pp.535-544 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

17
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

A COMPARISON OF MELANCHOLIC AND NONMELANCHOLIC RECURRENT MAJOR DEPRESSION IN HAN CHINESE WOMEN

Sun, Ning ; Li, Yihan ; Cai, Yiyun ; Chen, Jing ; Shen, Yuan ; Sun, Jing ; Zhang, Zheng ; Zhang, Jiulong ; Wang, Lina ; Guo, Liyang ; Yang, Lei ; Qiang, Li ; Yang, Yanchun ; Wang, Gang ; Du, Bo ; Xia, Jing ; Rong, Han ; Gan, Zhaoyu ; Hu, Bin ; Pan, Jiyang ; Li, Chang ; Sun, Shufan ; Han, Wei ; Xiao, Xue ; Dai, Lei ; Jin, Guixing ; Zhang, Yutang ; Sun, Lixin ; Chen, Yunchun ; Zhao, Haiying ; Dang, Yamei ; Shi, Shenxun ; Kendler, Kenneth S. ; Flint, Jonathan ; Zhang, Kerang

Depression and Anxiety, January 2012, Vol.29(1), pp.4-9 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

18
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Effect of Dissection and Reconstruction of Palatal Muscles on Morphological Features and Ultrastructure of the Oral Musculature in Cats

Han, Wei ; Wang, Zhiyong ; Qi, Xiaofeng ; Xu, Wenguang ; Shen, Hao ; Shi, Bing ; Lu, Yong ; Han, Wei ; Wang, Zhiyong ; Qi, Xiaofeng ; Xu, Wenguang ; Shen, Hao ; Shi, Bing ; Lu, Yong

BioMed Research International, 2016, Vol.2016 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
19
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Prognostic Factors of Primary Intraosseous Squamous Cell Carcinoma (PIOSCC): A Retrospective Review

Xu Wenguang ; Shen Hao ; Qi Xiaofeng ; Wang Zhiyong ; Wang Yufeng ; Hu Qingang ; Han Wei

PLoS ONE, Vol.11(4), p.e0153646 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

20
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Using benzodiazepine detoxification and cognitive behavioral psychotherapy in the treatment of a patient with generalized anxiety disorder comorbid with high-dose zolpidem dependence

Shen-Hua Lu ; Nian-Sheng Tzeng ; Han-Wei Chou

Journal of Medical Sciences, 01 January 2016, Vol.36(5), pp.194-196 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Résultats 1 2 next page

Personnaliser vos résultats

  1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

  1.   

Nouvelles recherches suggérées

Ignorer ma requête et rechercher tous les documents

Auteur, coauteur:

  1. Han, Wei
  2. Tseng, Hsian-Rong
  3. Hou, Shuang
  4. Shen, Qinglin
  5. Shen, Han-Wei

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

  • Recherche
  • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
  • Afficher ce qui a déjà été récupéré