skip to main content
Résultats 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Gso-ba rig-pa : le système médical tibétain
Material Type:
Livre

Gso-ba rig-pa : le système médical tibétain

Meyer, Fernand (1947-...) ; Salomon-Bayet, Claire, provenance (1932-2016) ; Salomon, Jean-Jacques, provenance (1929-2008)

Paris : Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1982

Voir les exemplaires

2
Gso ba rig pa : le système médical tibétain
Material Type:
Livre

Gso ba rig pa : le système médical tibétain

Meyer, Fernand (1947-...)

Paris : Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1983

Indisponible

3
Material Type:
Autre

བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་།, bDud rtsi sman gyi rnam dbye ngo bo nus ming rgyas par bshad pa dri med shel phreng

Smith, E. Gene (1936-2010)

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2012

Indisponible

4
Material Type:
Autre

མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་ལས་བཤད་རྒྱུད་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།, Mes po'i zhal lung las bshad rgyud kyi zin tho

Smith, E. Gene (1936-2010)

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2012

Indisponible

5
Material Type:
Livre

བོད་སྨན་གྱི་ཚད་གཞི།. དེབ་གཉིས་པ།, Bod sman gyi tshad gzhi. Deb gnyis pa

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1979

Indisponible

6
Material Type:
Livre

Four treatises on the principle and practice of Tibetan medicine, including an extremely rare 8th century manuscript

Library of Tibetan works and archives, Dharamsala, Inde Dharamsala, Inde

Dharamsala : Library of Tibetan Works & Archives, 1980

Indisponible

7
Material Type:
Autre

གཡུ་ཐོག་གསར་རྙིང་གི་རྣམ་ཐར་དང་བོད་སྨན་སྐོར་གྱི་ཟིན་ཐོ།, g.Yu thog gsar rnying gi rnam thar dang bod sman skor gyi zin tho

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2012

Indisponible

8
Material Type:
Livre

Techniques of Lamaist medical practice : being the text of Man ngag yon tan rgyud kyi lhan thabs zug rngu'i tsha gdung sel ba'i katpu ra dus ming 'chi zhags gcod pa'i ral gri

Sangs rgyas rgya mtsho, sDe srid (1653-1705) ; mKhyen rab nor bu, Bla sman (1883-1963)

Leh : Tashigangpa, 1970

Indisponible

9
Material Type:
Revue

Tibetan medicine = = གསོ་རིག་ : a publication for the study of Tibetan medicine, Tibetan medicine = = gSo rig : a publication for the study of Tibetan medicine

Library of Tibetan works and archives, Dharamsala, Inde

Dharamsala : Library of Tibetan Works and Archives, 1980-

Indisponible

10
Material Type:
Tiré à part

Un chapitre du rGyud-bźi sur les bases de la santé et des maladies

Filliozat, Jean (1906-1982)

Leipzig : Otto Harrasowitz, 1954

Indisponible

11
Material Type:
Livre

ཤེལ་གོང་ཤེས་ཕྲེང་།, Shel gong shes phreng

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།, དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས། (1672-17..) ; bsTan 'dzin phun tshogs, De'u dmar dge bshes (1672-17..)

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 1986

Indisponible

12
Vāgbhaṭa and Candra-Nandana in Indo-Tibetan medicine : Traditions, concepts and practice in Tibetan medicine and ayurveda
Material Type:
Livre

Vāgbhaṭa and Candra-Nandana in Indo-Tibetan medicine : Traditions, concepts and practice in Tibetan medicine and ayurveda

Vaidya Bhagawan Dash

New Delhi : Hind Pocket Books, 2013

Indisponible

13
སློབ་དཔོན་པད་འགྱུང་གི་སྨན་ཡིག་གཅེས་བཏུས།, Slob dpon pad ’byung gi sman yig gces btus
Material Type:
Livre

སློབ་དཔོན་པད་འགྱུང་གི་སྨན་ཡིག་གཅེས་བཏུས།, Slob dpon pad ’byung gi sman yig gces btus

Padma Sambhava (0717?-0762?) ; མོག་ཆུང་ཕུར་བ། ; Mog chung phur ba

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 2006

Indisponible

14
Material Type:
Autre

སྨན་གྱི་ཆོས་འབྱུང་།, sMan gyi chos 'byung

ལུང་རིགས་བསྟན་དར། ; Lung rigs bstan dar ; The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2008

Indisponible

15
Material Type:
Livre

གསོ་རིག་སྨན་བཅོས་ཕྱོགས།, gSo rig sman bcos phyogs

བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། ; Blo bzang chos 'phel

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1977

Indisponible

16
གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་སྡོང་འགྲེམས་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་མཛོད།, gSo rig rgyud bzhi'i sdong 'grems 'dod 'byung nor bu'i mdzod
Material Type:
Livre

གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་སྡོང་འགྲེམས་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་མཛོད།, gSo rig rgyud bzhi'i sdong 'grems 'dod 'byung nor bu'i mdzod

མཁྱེན་རབ་ནོར་བུ།, བླ་སྨན། (1883-1963) ; mKhyen rab nor bu, Bla sman (1883-1963) ; བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས། (1928-....) ; Byams pa 'phrin las (1928-....) ; བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། ; Bshad sgrub rgya mtsho

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 1987

Indisponible

17
Material Type:
Livre

བོད་སྨན་གིས་ཕོ་བ་སྨུག་པོའི་ནད་གཞི་བཙོས་ཐབས།, Bod sman gyis pho ba smug po'i nad gzhi btsos thabs

བོད་ལྗོདས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྨན་རྩིས་ཁང་། ; Bod ljongs lha sa grong khyer sman rtsis khang

ལྷ་ས། : བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Lhasa : Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 1974

Indisponible

18
Material Type:
Livre

གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་སྨན་བླའི་དགོངས་རྒྱན་རྒྱུད་བཞིའི་གསལ་བྱེད་བཻ་ཌཱུར་སྔོན་པོའི་མལླི་ཀ།, gSo ba rig pa'i bstan bcos sman bla'i dgongs rgyan rgyud bzhi'i gsal byed bai ḍūra sngon po'i malli ka

Sangs rgyas rgya mtsho, sDe srid (1653-1705)

ལྷ་ས། : བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Lha sa : Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 1982

Indisponible

19
Material Type:
Livre

བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད།, bDud rtsi snying po yan lag brgyad pa gsang ba man ngag gi rgyud

ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།, གཡུ་ཐོག (0790-0833) ; Yon tan mgon po, g.Yu thog (0790-0833)

ལྷ་ས། : བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། བོད་ལྗོངས་ཤིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོན་ཁང་ནས་བཀྲམ། ; Lha sa : Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang Bod ljongs shin hwa dpe tshon khang nas bkram, 1982

Indisponible

20
Material Type:
Livre

གསོ་རིག་ཟིན་ཏིག་གཅེས་བསྡུས : a treatise on Tibetan medicine, gSo rig zin tig gces bsdus : a treatise on Tibetan medicine

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། (1813-1899) ; 'Jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas (1813-1899)

Leh, Ladakh : D.W. Tashigang, 1983

Indisponible et autres localisations

Résultats 1 2 3 4 next page

Refine Search Results

Affiner les résultats

Type de ressource 

 1. Livres  (66)
 2. Autres  (6)
 3. Tirés à part  (3)
 4. Thèses  (2)
 5. Revues  (2)
 6. Plus d’options open sub menu

Date de publication 

À partir de jusqu'à
 1. Avant 1976  (13)
 2. 1976 à 1983  (22)
 3. 1984 à 1993  (14)
 4. 1994 à 2006  (11)
 5. Après 2006  (12)
 6. Plus d’options open sub menu

Langue 

 1. Tibétain  (59)
 2. Anglais  (19)
 3. Français  (7)
 4. Sanskrit  (2)
 5. Chinois  (2)
 6. Russe  (1)
 7. Allemand  (1)
 8. Italien  (1)
 9. Plus d’options open sub menu

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-PSL_DRUPAL),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD)
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré