skip to main content
En raison d'un problème technique temporaire il se peut que la liste de résultats soit incomplète. Veuillez ré-essayer ultérieurement.
Résultats 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Silencing of the hTERT gene by shRNA inhibits colon cancer SW480 cell growth in vitro and in vivo

Ai-Qun Liu ; Lian-Ying Ge ; Xiao-Ling Lu ; Xiao-Ling Luo ; Yan-Ling Cai ; Xing-Qing Ye ; Fang-Fang Geng

PLoS ONE, Vol.9(9), p.e107019 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
2
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Stirring in Suspension: Nanometer‐Sized Magnetic Stir Bars

Chong, Wen Han ; Chin, Lip Ket ; Tan, Rachel Lee Siew ; Wang, Hong ; Liu, Ai Qun ; Chen, Hongyu

Angewandte Chemie International Edition, 12 August 2013, Vol.52(33), pp.8570-8573 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
3
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Switchable Magnetic Metamaterials Using Micromachining Processes

Zhu, Wei Ming ; Liu, Ai Qun ; Zhang, Xu Ming ; Tsai, Din Ping ; Bourouina, Tarik ; Teng, Jing Hua ; Zhang, Xin Hai ; Guo, Hong Chen ; Tanoto, Hendrix ; Mei, Ting ; Lo, Guo Qiang ; Kwong, Dim Lee

Advanced Materials, 19 April 2011, Vol.23(15), pp.1792-1796 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
4
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Three‐Dimensional Plasmonic Micro Projector for Light Manipulation

Chang, Chia Min ; Tseng, Ming Lun ; Cheng, Bo Han ; Chu, Cheng Hung ; Ho, You Zhe ; Huang, Hsin Wei ; Lan, Yung‐Chiang ; Huang, Ding‐Wei ; Liu, Ai Qun ; Tsai, Din Ping

Advanced Materials, 25 February 2013, Vol.25(8), pp.1118-1123 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
5
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Reduced FAF1 Expression and Helicobacter Infection: Correlations with Clinicopathological Features in Gastric Cancer

Ai-Qun Liu ; Lian-Ying Ge ; Xin-Qing Ye ; Xiao-Ling Luo ; Yuan Luo

Gastroenterology Research and Practice, 01 January 2012, Vol.2012 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
6
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

A Micromachined Reconfigurable Metamaterial via Reconfiguration of Asymmetric Split‐Ring Resonators

Fu, Yuan Hsing ; Liu, Ai Qun ; Zhu, Wei Ming ; Zhang, Xu Ming ; Tsai, Din Ping ; Zhang, Jing Bo ; Mei, Ting ; Tao, Ji Fang ; Guo, Hong Chen ; Zhang, Xin Hai ; Teng, Jing Hua ; Zheludev, Nikolay I. ; Lo, Guo Qiang ; Kwong, Dim Lee

Advanced Functional Materials, 23 September 2011, Vol.21(18), pp.3589-3594 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
7
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Urinary Extracellular Vesicle: A Potential Source of Early Diagnostic and Therapeutic Biomarker in Diabetic Kidney Disease

Wei-Cheng Xu ; Ge Qian ; Ai-Qun Liu ; Yong-Qiang Li ; He-Qun Zou

Chinese Medical Journal, 01 January 2018, Vol.131(11), pp.1357-1364 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
8
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Microjet‐Initiated Nano‐Gaseous Layer Pinch‐Off from the Surface of a Bubble and Subsequent Breakup

Xiong, Sha ; Chin, Lip Ket ; Tandiono, T. ; Liu, AiQun ; Ohl, Claus‐Dieter

Israel Journal of Chemistry, November 2014, Vol.54(11‐12), pp.1602-1606 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
9
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Stirring in Suspension: Nanometer‐Sized Magnetic Stir Bars

Chong, Wen Han ; Chin, Lip Ket ; Tan, Rachel Lee Siew ; Wang, Hong ; Liu, Ai Qun ; Chen, Hongyu

Angewandte Chemie, 12 August 2013, Vol.125(33), pp.8732-8735 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
10
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Plasmon coupling in vertical split-ring resonator metamolecules

Pin Chieh Wu ; Wei-Lun Hsu ; Wei Ting Chen ; Yao-Wei Huang ; Chun Yen Liao ; Ai Qun Liu ; Nikolay I. Zheludev ; Greg Sun ; Din Ping Tsai

Scientific Reports, 2015, Vol.5 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
11
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Nanometer-precision linear sorting with synchronized optofluidic dual barriers.

Shi, Yuzhi ; Xiong, Sha ; Chin, Lip Ket ; Zhang, Jingbo ; Ser, Wee ; Wu, Jiuhui ; Chen, Tianning ; Yang, Zhenchuan ; Hao, Yilong ; Liedberg, Bo ; Yap, Peng Huat ; Tsai, Din Ping ; Qiu, Cheng-Wei ; Liu, Ai Qun ; Shi, Yuzhi (correspondence author) ; Shi, Yuzhi (record owner)

Science advances, January 2018, Vol.4(1), p.eaao0773 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

12
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Microfluidic continuous particle/cell separation via electroosmotic-flow-tuned hydrodynamic spreading

Wu, Zhigang ; Liu, Ai Qun ; Hjort, Klas

Journal of Micromechanics and Microengineering, 2007, Vol.17(10), pp.1992-1999 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
13
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Metafluidic metamaterial: a review

Wu Zhang ; Qinghua Song ; Weiming Zhu ; Zhongxiang Shen ; Peter Chong ; Din Ping Tsai ; Chengwei Qiu ; Ai Qun Liu

Advances in Physics: X, 01 January 2018, Vol.3(1) [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

14
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

A New Synonym of Odontochilus saprophyticus (Goodyerinae: Orchidoideae: Orchidaceae)

Huai-Zhen Tian ; Zhi-Quan Cheng ; Ai-Qun Hu ; Avishek Bhattacharjee ; Qiao-Xia Liu

Taiwania, 01 June 2014, Vol.59(2), pp.193-196 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

15
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

A novel ambipolar‐resin membrane for extracting soil nutrients

Men, Yu‐Ying ; He, Li‐Yuan ; Zhang, AiQun ; Theng, Benny K. G. ; Liu, Hua‐Bo ; Guo, Zai‐Hua

Journal of Plant Nutrition and Soil Science, April 2010, Vol.173(2), pp.198-206 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

16
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Nuclear Magnetic Resonance-Based Metabolomics Approach to Evaluate the Prevention Effect of Camellia nitidissima Chi on Colitis-Associated Carcinogenesis

Ming-Hui Li ; Hong-Zhi Du ; Gui-Ju Kong ; Li-Bao Liu ; Xin-Xin Li ; Sen-Sen Lin ; Ai-Qun Jia ; Sheng-Tao Yuan ; Li Sun ; Jun-Song Wang

Frontiers in Pharmacology, 01 July 2017, Vol.8 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
17
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Intra-cellular electrolyte changes and levels of endogenous digoxin-like substance within the plasma in patients with congestive heart failure

Liu, Zhi-Quan ; Ma, Ai-Qun ; Zhang, Li ; Yang, Ding-Yi

International Journal of Cardiology, 1990, Vol.27(1), pp.47-53 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
18
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Influence of dietary patterns on the risk of acute myocardial infarction in China population: the INTERHEART China study.

Guo, Jin ; Li, Wei ; Wang, Yang ; Chen, Tao ; Teo, Koon ; Liu, Li-Sheng ; Yusuf, Salim ; Guo, Jin ; Chen, Xiao-Chun (correspondence author) ; Dong, Guo-Xiong (record owner) ; Fu, Qiang ; Huang, Jian ; Hui, Ru-Tai ; Jiang, Bao-Qi ; Li, Jian-Jun ; Li, Xi-Ming ; Li, Xun ; Li, Yu ; Li, Zhan-Quan ; Liao, Yu-Hua ; Liu, Xin-Shan ; Ma, Ai-Qun ; Wan, Zheng ; Wang, Dao-Wen ; Wang, Feng-Zhen ; Wang, Xi-Zhang ; Wei, Yu ; Xu, Tie ; Zhang, Lin ; Zhang, Yan-Zhen ; Zhao, Rui-Ping ; Zhou, Chang-Yong ; Zhu, Xing-Lei ; Zhu, Xing-Lei ; Zhu, Xing-Lei

Chinese medical journal, February 2013, Vol.126(3), pp.464-470 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

19
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Association of psychological risk factors and acute myocardial infarction in China: the INTER-HEART China study.

Xu, Tao ; Li, Wei ; Teo, Koon ; Wang, Xing-Yu ; Liu, Li-Sheng ; Yusuf, Salim ; Xu, Tao ; Chen, Xiao-Chun (correspondence author) ; Dong, Guo-Xiong (record owner) ; Fu, Qiang ; Huang, Jian ; Hui, Ru-Tai ; Jiang, Bao-Qi ; Li, Jian-Jun ; Li, Xi-Ming ; Li, Xun ; Li, Yu ; Li, Zhan-Quan ; Liao, Yu-Hua ; Liu, Xin-Shan ; Ma, Ai-Qun ; Wan, Zheng ; Wang, Dao-Wen ; Wang, Feng-Zhen ; Wang, Xi-Zhang ; Wei, Yu ; Xu, Tie ; Zhang, Lin ; Zhao, Rui-Ping ; Zhou, Chang-Yong ; Zhu, Xing-Lei ; Zhu, Xing-Lei ; Zhu, Xing-Lei

Chinese medical journal, July 2011, Vol.124(14), pp.2083-2088 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

20
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

In Vitro Physiological Responses of Fusarium oxysporum f. sp. niveum to Exogenously Applied Syringic Acid

Wu, Hong‐Sheng ; Luo, Jia ; Liu, Yan‐Xia ; Chen, AiQun ; Tang, Zhu ; Cao, Yun ; Chen, Gao ; Mao, Ze‐Sheng ; Huang, Qi‐Wei ; Shen, Qi‐Rong

Journal of Eukaryotic Microbiology, July 2009, Vol.56(4), pp.386-387 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
Résultats 1 2 next page

Personnaliser vos résultats

  1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

  1.   

Nouvelles recherches suggérées

Ignorer ma requête et rechercher tous les documents

Auteur, coauteur:

  1. Liu, Ai-Qun
  2. Liu, Aq
  3. Ma, Ai-Qun
  4. Tsai, Din Ping
  5. Chin, Lip Ket

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

  • Recherche
  • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
  • Afficher ce qui a déjà été récupéré