skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The acquisition of Japanese as a second language
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

The acquisition of Japanese as a second language

Kanno, Kazue

Amsterdam Philadelphia : J. Benjamins Pub., 1999

Accessible en ligne

2
The acquisition of Japanese as a second language
The acquisition of Japanese as a second language
The acquisition of Japanese as a second language
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

The acquisition of Japanese as a second language

Satu Kalliola ; Kazue Kanno; Risto Nakari

1999

Accessible en ligne

3
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Access to universal grammar in second-language acquisition: data from the interpretation of null arguments in Japanese

Kanno, Kazue

Linguistics, 1996, Vol.34(2), pp.397-412 [Revue évaluée par les pairs]

Walter de Gruyter, Berlin / New York

Texte intégral disponible

4
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

In support of the early presence of functional categories in second language acquisition

Kanno, Kazue

Behavioral and Brain Sciences, Dec 1996, Vol.19(4), pp.732-733 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

5
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

The stability of UG principles in second-language acquisition: evidence from Japanese

Kanno, Kazue

Linguistics, 1998, Vol.36(6), pp.1125-1146 [Revue évaluée par les pairs]

Walter de Gruyter, Berlin / New York

Texte intégral disponible

6
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

The Status of a Nonparametrized Principle in the L2 Initial State

Kanno, Kazue

Language Acquisition, 1 January 1996, Vol.5(4), pp.317-334 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

7
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Cortical GABAergic regulation of dopaminergic responses to psychological stress in the rat dorsolateral striatum

Matsumoto, Machiko ; Togashi, Hiroko ; Kaku, Asako ; Kanno, Manabu ; Tahara, Kazue ; Yoshioka, Mitsuhiro

Synapse, May 2005, Vol.56(2), pp.117-121 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
8
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Suppression of energy fluctuation for the free electron laser at lebra

Yokoyama, Kazue ; Sato, Isamu ; Hayakawa, Ken ; Tanaka, Toshinari ; Sato, Kazuo ; Hayakawa, Yasushi ; Nakazawa, Hiroyuki ; Kanno, Koichi ; Sakai, Takeshi ; Ishiwata, Ken'Ichiro

Japanese Journal of Applied Physics, 2002, Vol.41(7R), p.4758 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

9
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Simultaneous measurement of the fundamental and third harmonic fel at lebra

Hayakawa, Yasushi ; Sato, Isamu ; Hayakawa, Ken ; Tanaka, Toshinari ; Yokoyama, Kazue ; Sakai, Takeshi ; Kanno, Kouichi ; Ishiwata, Ken-Ichiro ; Hashimoto, Eiko

Japanese Journal of Applied Physics, 2002, Vol.41(S1), p.54 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

10
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Single radial immunodiffusion of serum apolipoproteins C-II, C-III and E — pretreatment of samples with surfactant

Itakura, Koji ; Matsudate, Takeyasu ; Sakurai, Takato ; Hashimoto, Shunichi ; Ito, Kazue ; Kanno, Hirofumi ; Hirata, Miyoshi ; Nakamura, Kaname

Clinica Chimica Acta, 1986, Vol.161(3), pp.275-282 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
11
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Effects of X-ray Radiation on HeLa Cells

Kanno, Iwao ; Fukushi, Kazue ; Yamaguchi, Junji ; Utagawa, Keiji ; Umehara, Eiju ; Sato, Kazuo ; Ito, Yasuhiko

Journal of Radiation Research, 1965, Vol.6(2), p.82 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
12
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

5th Japanese Association of Hepato‐Biliary‐Pancreatic Surgery

Miyazaki, Kohji ; Tsutsumi, Nobuo ; Kitahara, Kenji ; Mori, Michito ; Sasatomi, Eizaburo ; Hirohashi, Yoshimi ; Mashima, Hideaki ; Hisatsugu, Takeharu ; Sugiura, Yoshiaki ; Kamiya, Takashi ; Hiroyasu, Shungo ; Takatsu, Izuru ; Yoshizumi, Yutaira ; Shima, Shingo ; Tanaka, Susumu ; Tashiro, Seiki ; Tsuji, Tatsuya ; Oda, Tsutomu ; Kanemitsu, Keiichiro ; Kamimoto, Yukio ; Hiraoka, Takehisa ; Miyauchi, Yoshimasa ; Tanaka, Junji ; Arii, Shigeki ; Fujita, Ken Ichi ; Imamura, Masayuki ; Kanai, Michio ; Nimura, Yuji ; Hayakawa, Naokazu ; Kamiya, Junichi ; Kondoh, Satoshi ; Nagino, Masato ; Miyachi, Masahiko ; Tatsuya, Yoshikawa ; Hanyu, Fujio ; Nakamura, Mitsuji ; Araida, Tatsuo ; Azuma, Tsukasa ; Mutou, Hiroaki ; Moriyama, Toru ; Kogure, Michio ; Asano, Takehide ; Enomoto, Kazuo ; Yamamoto, Hiroshi ; Kobayashi, Susumu ; Nagashima, Tohru ; Uematsu, Takeshi ; Amano, Hodaka ; Nakagouri, Toshio ; Kainuma, Osamu ; Tokoro, Yoshiharu ; Matsui, Yoshifumi ; Jinguh, Kazuhiko ; Miyauchi, Hideaki ; Maruyama, Michihiro ; Iwashita, Chikara ; Isono, Kaichi ; Mimura, Hisashi ; Hamazaki, Keisuke ; Tsuge, Hiromu ; Kawada, Noriyuki ; Yamamoto, Junji ; Yamasaki, Susumu ; Kosuge, Tomoo ; Shimada, Kazuaki ; Takayama, Tadatoshi ; Ozaki, Hideo ; Tomioka, Tsutomu ; Ikematsu, Yoshito ; Matsukawa, Shunichi ; Tajima, Yoshitsugu ; Sasaki, Makoto ; Segawa, Tohru ; Tsunoda, Tsukasa ; Kanematsu, Takashi ; Yamanaka, Naoki ; Okamoto, Eizo ; Oriyama, Tsuyoshi ; Andoh, Tatsuya ; Furukawa, Kazutaka ; Todoroki, Takeshi ; Kawamoto, Toru ; Orii, Kazuo ; Fukao, Katashi ; Saida, Yukihisa ; Yamamoto, Masakazu ; Takasaki, Ken ; Ootsubo, Takehito ; Katsuragawa, Hideo ; Maruyama, Chifumi ; Yoshikawa, Tatsuya ; Saisho, Hiromitsu ; Sumita, Masatoshi ; Okada, Shuichi ; Tsuyuguchi, Toshio ; Tsuchiya, Yukihiro ; Ohto, Masao ; Hirohashi, Kazuhiro ; Kinoshita, Hiroaki ; Kubo, Shoji ; Tanaka, Hiromu ; Tsukamoto, Tadashi ; Hamba, Hiroyuki ; Shuto, Taichi ; Takemura, Shigekazu ; Ikeda, Kazuo ; Okuda, Toyokazu ; Nakamura, Satoshi ; Nishiyama, Raisuke ; Konno, Hiroyuki ; Baba, Shozo ; Ogura, Yoshifumi ; Tabata, Masanti ; Takahashi, Koji ; Ido, Masayoshi ; Isaji, Shuji ; Yokoi, Hajime ; Noguchi, Takashi ; Kawarada, Yoshifumi ; Mizumoto, Ryuji ; Nakao, Akimasa ; Takagi, Hiroshi ; Nagakawa, Takukazu ; Ueno, Keiichi ; Ohta, Tetsuo ; Kayahara, Masato ; Yoshimitsu, Yutaka ; Suzaki, Yuhkei ; Tukioka, Yuhji ; Miyazaki, Itsuo ; Imaizumi, T. ; Hanyu, F. ; Suzuki, M. ; Nakasako, T. ; Harada, N. ; Arai, T. ; Hirose, T. ; Fukuda, A. ; Munakata, S. ; Ozawa, F. ; Nagai, Hideo ; Kondo, Yasuo ; Yasuda, Toshihiko ; Ishibashi, Toshimitsu ; Kasahara, Kogoro ; Kanazawa, Kyotaro ; Ishikawa, Yasuro ; Konagaya, Ichiro ; Naoe, Teturo ; Amano, Hitoshi ; Kasugai, Hisashi ; Sakai, Shigeru ; Kano, Nobuyasu ; Yamakawa, Tatsuo ; Tagaya, Nobumi ; Kaneko, Mitsuo ; Takagi, Kazutoshi ; Itoh, Makoto ; Kogure, Hiroaki ; Tajima, Yoshio ; Yamamoto, Hideo ; Kondo, Satoshi ; Hamaguchi, Katsura ; Komatu, Shunichiro ; Yoshida, Masayuki ; Kimura, Taizo ; Tsugawa, Kouichiro ; Konishi, Kohji ; Takada, Osamu ; Nagata, Takuya ; Futagami, Fumio ; Yamamoto, Seiichi ; Maeda, Kiichi ; Yabushita, Kazuhisa ; Kuroda, Yoshitaka ; Tsuji, Masahiko ; Takada, Johji ; Saji, Yutaka ; Arisato, Hitoshi ; Kurauchi, Nobuaki ; Kazui, Keizo ; Yamaga, Shoji ; Nakayama, Masato ; Uchino, Junichi ; Takahasi, Shin ; Tsuzuki, Toshiharu ; Nakano, Akira ; Sekido, Hitoshi ; Endo, Itaru ; Mochizuki, Yasuhisa ; Fukushima, Tadao ; Fukasawa, Shingo ; Yoda, Kohei ; Ogura, Kensuke ; Shimada, Hiroshi ; Tsukada, Kazuhiro ; Hatakeyama, Katsuyosi ; Kurosaki, Isao ; Uchida, Katsuyuki ; Shirai, Yosio ; Muto, Terukazu ; Takano, Seigo ; Seki, Noriyoshi ; Ooishi, Toshihiko ; Watanabe, Yoshihiro ; Higaki, Tokio ; Moriguchi, Masanori ; Itou, Yutaka ; Tanaka, Takashi ; Sasaki, Ryoko ; Kanno, Senji ; Hayakawa, Yoshiro ; Murakami, Masahiko ; Kawamura, Hidenobu ; Shimada, Yutaka ; Suto, Takayuki ; Tamasawa, Yoshiyuki ; Saito, Kazuyoshi ; Sasatomi, Eizaburoh ; Okuno, Toshitaka ; Nakayama, Shinji ; Fukuhara, Toshiyuki ; Hashimoto, Takashi ; Takamine, Yoshikazu ; Konishi, Yutaka ; Tani, Tomohiko ; Kajiwara, Tatehiro ; Okada, Setuo ; Hashimoto, Tetuaki ; Wakabayashi, Hisao ; Maeba, Takashi ; Tanaka, Satoshi ; Oishi, Toshinori ; Kumazawa, Ken Ichi ; Kubota, Koichi ; Hosokawa, Toshihiko ; Yoshizawa, Shuichi ; Asami, Yoshiaki ; Shiozawa, Shun Ichi ; Otani, Yoichi ; Haga, Shunsuke ; Kajiwara, Tetsuro ; Harada, Akio ; Kurokawa, Tsuyoshi ; Maruyama, Hirotaka ; Kobayashi, Hiroyuki ; Nonami, Toshiaki ; Katsuramaki, Tadashi ; Kimura, Masami ; Takasaka, Hajime ; Mukaiya, Mitsuhiro ; Yamashiro, Kazuhiro ; Mikami, Toshihiko ; Kimura, Hiromichi ; Hirata, Koichi ; Mimura, Takuji ; Koguchi, Keiji ; Hamazaki, Keisuke ; Mori, Masanobu ; Edahiro, Tooru ; Orita, Kunzo ; Koyama, Hiroshi ; Taniguchi, Hiroki ; Oguro, Atsushi ; Takeuchi, Kazumi ; Miyata, Keigo ; Tanaka, Hiroki ; Takahashi, Toshio ; Ishii, Takahiro ; Kim, Yang Il ; Aramaki, Masanori ; Nakashima, Kimihiro ; Yochida, Takanori ; Kobayashi, Michio ; Ohura, Shinsuke ; Beppu, Tomoe ; Ohashi, Kaoru ; Watanabe, Isamu ; Kojima, Kuniaki ; Fukasawa, Masaki ; Futagawa, Shunji ; Watanabe, Xoshihiro ; Takahashi, Tomohide ; Shimazu, Motohide ; Aoki, Haruo ; Naomoto, Yoshio ; Kawata, Noriyuki ; Hamazaki, Keisuke ; Mori, Seiji ; Misawa, Atushi ; Kawamura, Eisuke ; Tanaka, Tsuneo ; Tomoda, Fumihito ; Ichikawa, Nobutaka ; Tanaka, Wataru ; Yasui, Chiaki ; Kuroda, Youichi ; Mori, Naoharu ; Yamaguchi, Akihiro ; Isogai, Masatoshi ; Hori, Akihiro ; Maeda, Atsuyuki ; Kawai, Masami ; Takano, Manabu ; Yamaguchi, Ryuzo ; Kubota, Tomoyuki ; Yamada, Tatsuharu ; Yokoyama, Yukihiro ; Matsunaga, Kazuya ; Takeuchi, Yuuki ; Ogawa, Tomoko ; Tabata, Masami ; Noguchi, Takashi ; Nagashima, Ikuo ; Sumita, Toshiyuki ; Sodeyama, Motohide ; Saito, Hideaki ; Kawano, Nobuhiro ; Muto, Tetsuichiro ; Yoshida, Muneki ; Takahashi, Tsuyoshi ; Furuta, Kazunori ; Izumika, Hisanao ; Omiya, Harumi ; Hiki, Yoshiki ; Kakita, Akira ; Hata, Tsunetake ; Une, Yoshie ; Nakajima, Yasuaki ; Sato, Naoki ; Matsushita, Michiaki ; Kamiyama, Toshiya ; Shimamura, Tsuyoshi ; Nakagawa, Takahiro ; Misawa, Kazuhito ; Akiyama, Takayoshi ; Seto, Keitarou ; Saitou, Hitoshi ; Kiriyama, Masato ; Tomita, Fujio ; Kosaka, Takeo ; Kita, Ichirou ; Takashima, Shigeki ; Misuta, Koichiro ; Endo, Ataru ; Shimozawa, Eiji ; Kato, Hiroyuki ; Ooura, Takehiko ; Nohira, Kunihiko ; Shintomi, Yoshinao ; Yuzawa, Kenji ; Otsuka, Masaaki ; Nozue, Mutsumi ; Kato, Shuji ; Kuramoto, Kenmei ; Kasano, Yasuo ; Tanimura, Hiroshi ; Taniguchi, Katsutoshi ; Hayashido, Motonori ; Takifuji, Katsunari ; Ozaki, Takashi ; Sakamoto, Tomosaburo ; Miyata, Masahiko ; Izukura, Masaaki ; Tanaka, Yasuhiro ; Mizutani, Shin ; Tominaga, Harumi ; Yosidome, Katsuhide ; Matsuda, Hikaru ; Shimahara, Yasuyuki ; Ichimiya, Masato ; Jin, Maeng Bong ; Kinoshita, Koichi ; Mori, Keiichiro ; Yamaoka, Yoshio ; Kobayashi, Nobuaki ; Ozawa, Kazue ; Kawabe, Norihiko ; Matsumoto, Sumio ; Matsumoto, Kiyoshi ; Yoshida, Yoshihiko ; Sano, Makoto ; Mori, Kenji ; Tsukada, Norio ; Kitagawa, Hiroaki ; Mizuno, Yuhou ; Kimura, Tadahiro ; Suzuki, Hiroichirou ; Banno, Tetsuya ; Hiraoka, Hiroshi ; Monta, Nobuyoshi ; Noshima, Shinji ; Shinagawa, Hidetaka ; Esato, Kensuke ; Miki, Tosio ; Ito, Yutaka ; Moriguti, Masanori ; Takahasi, Tomohide ; Kusano, Toshiomi ; Honma, Kaneatsu ; Tokumine, Fumio ; Tamaki, Satoshi ; Okushima, Norihiko ; Muto, Yoshihiro ; Furukawa, Masato ; Kin, Yukon ; Uesaka, Katsuhiko ; Sugimoto, Yoshihiro ; Tabuse, Katsuyoshi ; Shimotsuma, Nakahiro ; Yamamoto, Seiki ; Sakaguchi, Masahiro ; Mori, Kazunari ; Oka, Masami ; Asano, Satoshi ; Kinoshita, Hiroyuki ; Nagahama, Miho ; Arii, Kazuo ; Minami, Koji ; Mizusaki, Kaoru ; Takahasi, Tsuneo ; Yanagisawa, Satoru ; Naruse, Masaru ; Akita, Haruyuki ; Touyama, Youichi ; Cho, Takemasa ; Tanaka, Jun ; Aoki, Teruaki ; Yamauchi, Junichiro ; Takeda, Kazunori ; Shibuya, Kazuhiko ; Sunamura, Makoto ; Arai, Kousuke ; Kawaguchi, Shinya ; Kobari, Masao ; Matsuno, Seiki ; Shiobara, Masayuki ; Miyazaki, Masaru ; Itoh, Hiroshi ; Kaiho, Takashi ; Andoh, Katsuhiko ; Anbiru, Satoshi ; Hayashi, Shinichi ; Gohchi, Eiji ; Nagai, Motoki ; Takanishi, Kijurou ; Togawa, Akira ; Ohtsuka, Masayuki ; Sasada, Kazuhiro ; Shimizu, Yoshiaki ; Yoshioka, Shigeru ; Yoshidome, Hiroyuki ; Katoh, Atsushi ; Nakamura, Syunta ; Nakajima, Nobuyuki ; Sutoh, Takayuki ; Sasaki, Kohsuke ; Sasaki, Ryoukou ; Takayama, Wataru ; Watanabe, Kazuo ; Asahara, Toshimasa ; Dohi, Kiyohiko ; Nakahara, Hideki ; Okamoto, Yusou ; Ochi, Makoto ; Katayama, Kouji ; Itamoto, Toshiyuki ; Nomura, Shinnya ; Marubayashi, Seiji ; Ono, Eiji ; Yahata, Hiroshi ; Fukuda, Yasuhiko ; Ooshiro, Hisashi ; Sasaki, Makoto ; Tsunoda, Tsukasa ; Matsunaga, Naofumi ; Maki, Atsuhiko ; Takabayashi, Arimichi ; Kurumi, Yoshimasa ; Kishida, Akihiro ; Haeuchi, Kazuo ; Yamamoto, Takumi ; Watanabe, Hidejiro ; Hase, Takanobu ; Kodama, Masashi ; Marugami, Yoshihisa ; Matubara, Toshiki ; Futawatari, Hisatomo ; Nakamura, Kohji ; Imazu, Hiroki ; Arai, Kazufumi ; Mori, Kikuo ; Suganima, Masashi ; Morishita, Hirosi ; Sasayama, Yoshinori ; Tsuda, Singo ; Maruta, Yuuji ; Muraoka, Masaaki ; Ochiai, Masahiro ; Funabiki, Takahiko ; Siobara, Masayuki ; Kondoh, Yoichiro ; Hayashi, Jitsuo ; Tanigawa, Kanji ; Noguchi, Takashi ; Okamoto, Yuzo ; Nomura, Shinya ; Okamoto, Tomoyoshi ; Inagaki, Yoshinori ; Takahashi, Tsuneo ; Shinagawa, Hidenori ; Morita, Nobuyoshi ; Kato, Tomohiro ; Hamasaki, Keisuke ; Tuge, Hiroshi ; Isozaki, Hiroshi ; Okajima, Kunio ; Ishibashi, Takashi ; Morita, Shinsho ; Hara, Hitoshi ; Tanimura, Masakazu ; Tezuka, Kiyotaka ; Akimoto, Hiroshi ; Niki, Masami ; Okuda, Junji ; Kogure, Kimitaka ; Ishizaki, Masatoshi ; Nemoto, Masaaki ; Muratani, Mitsugu ; Kosugi, Mitsuyo ; Kiyohara, Kaoru ; Yano, Takashi ; Iida, Toshio ; Kida, Hideya ; Akasaka, Yoshikazu ; Amano, Kazuya ; Fujimori, Kenji ; Ishihara, Akinori ; Kakizaki, Kenji ; Yamauchi, Hidemi ; Uno, Satomi ; Osada, Shinji ; Kanno, Akihiro ; Katou, Motohisa ; Sug...

Journal of Hepato‐Biliary‐Pancreatic Surgery, February 1993, Vol.1(1), pp.42-104 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

13
Material Type:
Revue critique
Ajouter à Mon espace

An Introduction to Japanese Linguistics (Book Review)

Kanno, Kazue

The Journal of the Association of Teachers of Japanese, 1 April 1996, Vol.30(1), pp.64-69

Texte intégral disponible

Personnaliser vos résultats

 1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

 1.   

N'afficher que

 1. Revues évaluées par les pairs (10)

Affiner les résultats

Type de ressource 

 1. Articles  (10)
 2. Livres  (2)
 3. Revues critiques  (1)
 4. Plus d’options open sub menu

Date de publication 

À partir de jusqu'à
 1. Avant 1986  (1)
 2. 1986 à 1992  (1)
 3. 1993 à 1995  (1)
 4. 1996 à 1998  (5)
 5. Après 1998  (5)
 6. Plus d’options open sub menu

Nouvelles recherches suggérées

Ignorer ma requête et rechercher tous les documents

Auteur, coauteur:

 1. Kanno, Kazue
 2. Kanno, K
 3. Yokoyama, Kazue
 4. Hayakawa, Yasushi
 5. Hayakawa, Ken

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré