skip to main content
Résultats 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཚིག་དོན་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, rDzogs pa chen po tshig don bcu gcig pa zhes bya ba bzhugs so
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཚིག་དོན་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, rDzogs pa chen po tshig don bcu gcig pa zhes bya ba bzhugs so

zhang mkhas pa nyi 'bum (1158-1213) ; དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་། ; dPal brtsegs bod yig dpe rnying zhib 'jug khang

ལྷ་ས་ : བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ; Lha sa : bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 2008

Disponible(Obtenir)

2
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།, rDzogs pa chen po klong chen snying tig gi sngon 'gro'i khrid yig kun bzang bla ma'i zhal lung

ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ།, རྫ་དཔལ་སྤྲུལ། (1808-1887) ; O rgyan 'jigs med chos kyi dbang po, rDza dpal sprul (1808-1887) ; རབ་གསལ་ཟླ་བ།, དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ། (1910-1991) ; Rab gsal zla ba, Dil mgo mkhyen brtse (1910-1991)

དྷ་རམ་ས་ལ། : བོད་གཞུང་ཤེས་རིགས་པར་ཁང་། ; Dharamsala : Bod zhung shes rigs par khang, 1996

Disponible(Obtenir)

3
Approaching the Great Perfection : Simultaneous and gradual approaches to Dzogchen practice in Jigme Lingpa's Longchen Nyingtig
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Approaching the Great Perfection : Simultaneous and gradual approaches to Dzogchen practice in Jigme Lingpa's Longchen Nyingtig

Van Schaik, Sam

Boston : Wisdom Publications, copyright 2004

Disponible(Obtenir)

4
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

The full-fledged Khyung-chen bird : an essay in freedom as the dynamics of being

Dri med 'od zer, Klong chen rab 'byams pa (1308-1364) ; Guenther, Herbert V (1917-2006)

Tokyo : The International Institute for Buddhist Studies of ICABS, 1996

Disponible(Obtenir)

5
The oral tradition from Zhang-Zhung : an introduction to the Bonpo Dzogchen teachings of the oral tradition from Zhang-Zhung known as the Zhang-Zhung snyan-rgyud
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

The oral tradition from Zhang-Zhung : an introduction to the Bonpo Dzogchen teachings of the oral tradition from Zhang-Zhung known as the Zhang-Zhung snyan-rgyud

Reynolds, John Myrdhin (1942-....)

Kathmandu : Vajra Publications, cop. 2005

Disponible(Obtenir)

6
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

'Od gsal rdzogs pa chen po'i khregs chod lta ba'i glu dbyaṅs sa lam ma lus myur du bgrod pa'i rtsal ldan mkha' ldiṅ gśog rlabs and, Raṅ gźan thams cad 'tsheṅs paʼi man ṅag gser gyi ri bo : instructions on the practice of the Rdzogs chen method of Buddhism

ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། (1781-1851) ; Zhabs dkar tshogs drug rang grol (1781-1851)

Sonada, Darjeeling, W.B. : Rangrig and Konchhog Lhadrepa, 1985

Disponible(Obtenir)

7
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བསྐལ་བཟང་ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས།, bsKal bzang thar pa'i them skas

ཨོ་རྒྱན་རྣམ་རྒྱལ།, འཁྲུལ་ཞིག (19è siècle) ; O rgyan rnam rgyal, 'Khrul zhig (19è siècle)

Bi : D. Tsondu Senghe, 1985

Disponible(Obtenir)

8
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Shug seb snying thig 'don cha'i kha skong : supplement texts for the Klong chen snying thig practice, according to the Shug seb tradition

Delhi : Lonam Lama, 1994

Disponible(Obtenir)

9
བློ་སྦྱོང་།. སྨད་ཆ།, Blo sbyong. smad cha
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བློ་སྦྱོང་།. སྨད་ཆ།, Blo sbyong. smad cha

མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ། (1846-1912) ; Mi pham rgya mtsho (1846-1912) ; འབའ་སེང་ཁྲི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ། ; 'Ba' seng khri chos grwa chen mo

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2007

Disponible(Obtenir)

10
བློ་སྦྱོང་།. སྟོད་ཆ།, Blo sbyong. stod cha
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བློ་སྦྱོང་།. སྟོད་ཆ།, Blo sbyong. stod cha

འབའ་སེང་ཁྲི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ། ; 'Ba' seng khri chos grwa chen mo

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2006

Disponible(Obtenir)

11
Matrix of mystery : scientific and humanistic aspects of rDzogs-chen thought
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Matrix of mystery : scientific and humanistic aspects of rDzogs-chen thought

Guenther, Herbert V (1917-2006)

Boulder : Shambhala, 1984

Disponible(Obtenir)

12
མདོ་སྔགས་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ།. ༢, mDo sngags spyi'i dgongs 'grel. 2
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

མདོ་སྔགས་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ།. ༢, mDo sngags spyi'i dgongs 'grel. 2

དྲི་མེད་འོད་ཟེར།, ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ། (1308-1364) ; Dri med 'od zer, Klong chen rab 'byams pa (1308-1364) ; འབའ་སེང་ཁྲི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ། ; 'Ba' seng khri chos grwa chen mo

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2007

Disponible(Obtenir)

13
མདོ་སྔགས་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ།. ༤, mDo sngags spyi'i dgongs 'grel. 4
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

མདོ་སྔགས་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ།. ༤, mDo sngags spyi'i dgongs 'grel. 4

འཇིགས་མེད་གླིང་པ་མཁྱེན་བརྩེ་འོད་ཟེར། (1729/30-1798) ; 'Jigs med gling pa mkhyen brtse 'od zer (1729/30-1798) ; འབའ་སེང་ཁྲི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ། ; 'Ba' seng khri chos grwa chen mo

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2007

Disponible(Obtenir)

14
མདོ་སྔགས་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ།. ༥, mDo sngags spyi'i dgongs 'grel. 5
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

མདོ་སྔགས་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ།. ༥, mDo sngags spyi'i dgongs 'grel. 5

འབའ་སེང་ཁྲི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ། ; 'Ba' seng khri chos grwa chen mo

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2007

Disponible(Obtenir)

15
མདོ་སྔགས་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ།. ༣, mDo sngags spyi'i dgongs 'grel. 3
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

མདོ་སྔགས་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ།. ༣, mDo sngags spyi'i dgongs 'grel. 3

དྲི་མེད་འོད་ཟེར།, ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ། (1308-1364) ; Dri med 'od zer, Klong chen rab 'byams pa (1308-1364) ; འབའ་སེང་ཁྲི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ། ; 'Ba' seng khri chos grwa chen mo

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2007

Disponible(Obtenir)

16
The instructions on the primordial A : The fifteen sessions of practice, guru-yoga, instructions without characteristics, and phowa teachings
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

The instructions on the primordial A : The fifteen sessions of practice, guru-yoga, instructions without characteristics, and phowa teachings

Achard, Jean-Luc (1964-....)

Kathmandu : Vajra Publications, 2012

Disponible(Obtenir)

17
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

The four lamps : from the oral transmission of the great perfection in Zhangzhung with a transcription of Lopon Tenzin Namdak Rinpoche's teachings

བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག, སློབ་དཔོན། (1926-....) ; bsTan 'dzin rnam dag, sLob dpon (1926-....) ; Achard, Jean-Luc

S.l. : Naldjor--Institute for Movement and Tibetan Yoga, 2007

Disponible(Obtenir)

18
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

dPal gsang ba'i snying po'i rgya cher 'grel pa : The Śrī-guhyagarbha-vipulaṭīka-nāma translated into tibetan A commentary on the fundamental Mahāyoga Tantra, the guhyagarbha, by Sūryasiṃhaprabha (Ñi-ma'i-seṅge'i-'od)

ཉི་མ་སེང་གེ་འོད། ; Nyi ma seng ge 'od

Gangtok : Dodrup Sangyay Lama, 1976

Disponible(Obtenir)

19
རོང་ཟོམ་ཆོས་བཟང་གི་གསུང་འབུམ།, Rong zom chos bzang gi gsung 'bum
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

རོང་ཟོམ་ཆོས་བཟང་གི་གསུང་འབུམ།, Rong zom chos bzang gi gsung 'bum

Rong zom chos kyi bzang po (11è siècle)

ཁྲེང་ཏུའུ། : སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Khreng tu'u : si khron mi rigs dpe skrun khang, 1999

Disponible(Obtenir)

20
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Rdzogs pa chen poʼi ñams len dmar khrid kyi zin thun grub paʼi zhal luṅ = Ven. Khen Rinpoche Kunga Gyaltshen's oral teachings on Dzogchen

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།, མཁན་རིན་པོ་ཆེ། ; Kun dga' rGyal mtshan, mKhen Rin po che ; ཡོན་ཏན་འོད།, རྗེ་མཁན་པོ། (19..-....)

Kathmandu, Nepal : Āchārya Shedup Tenzin, 1991

Disponible(Obtenir)

Résultats 1 2 3 4 5 next page

Personnaliser vos résultats

 1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

 1.   

Affiner les résultats

Type de ressource 

 1. Articles  (8)
 2. Autres  (23)
 3. Livres  (141)
 4. Revues critiques  (1)
 5. Thèses  (2)
 6. Plus d’options open sub menu

Auteur 

 1. Padma chos rgyal, 'Khrul zhig, 1876/78-1958/59  (31)
 2. The Tibetan Buddhist Resource Center. New York, N.Y  (21)
 3. Dri med 'od zer, Klong chen rab 'byams pa, 1308-1364  (19)
 4. 'Jigs med gling pa mkhyen brtse 'od zer, 1729/30-1798  (16)
 5. དྲི་མེད་འོད་ཟེར།, ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ།, 1308-1364  (13)
 6. བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།, རིན་པོ་ཆེ།, 1904-1988  (12)
 7. bDud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje, Rin po che, 1904-1988  (12)
 8. 'Ba' seng khri chos grwa chen mo  (7)
 9. འབའ་སེང་ཁྲི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ།  (7)
 10. Padma Karpo Translation Committee  (4)
 11. Duff, Tony  (4)
 12. རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན།, 1337-1408  (4)
 13. Rig 'dzin rgod ldem, 1337-1408  (4)
 14. Rab gsal zla ba, Dil mgo mkhyen brtse, 1910-1991  (3)
 15. རབ་གསལ་ཟླ་བ།, དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ།, 1910-1991  (3)
 16. O rgyan 'jigs med chos kyi dbang po, rDza dpal sprul, 1808-1887  (3)
 17. རྡོ་རྗེ་གླིང་པ།, གཏེར་ཆེན།, 1346-1405  (3)
 18. Mi pham rgya mtsho, 1846-1912  (3)
 19. rDo rje gling pa, gTer chen, 1346-1405  (3)
 20. Nyang ral Nyi ma 'od zer, 1136-1204  (3)
 21. Paolo Roberti Di Sarsina  (2)
 22. Roberti Di Sarsina, Paolo  (2)
 23. Sarsina, Paolo  (2)
 24. Bonnitta Roy  (2)
 25. Rudolph Bauer  (2)
 26. Di Sarsina, Pr  (2)
 27. Risolo, Fm  (1)
 28. Colitto, A  (1)
 29. Colitto, Alfredo  (1)
 30. Albini, CM  (1)
 31. Fabio Maria Risolo  (1)
 32. Risolo, Fabio  (1)
 33. Alfredo Colitto  (1)
 34. Norbu, Cn  (1)
 35. Costantino M. Albini  (1)
 36. Albini, Costantino  (1)
 37. Di Sarsina, Paolo  (1)
 38. Norbu, Chögyal  (1)
 39. Chögyal Namkhai Norbu  (1)
 40. Plus d’options open sub menu

Date de publication 

À partir de jusqu'à
 1. Avant 1978  (19)
 2. 1978 à 1986  (82)
 3. 1987 à 1998  (12)
 4. 1999 à 2006  (34)
 5. Après 2006  (28)
 6. Plus d’options open sub menu

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré