skip to main content
Résultats 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Китайский сатирический роман : [эпоха просвещения], Kitajskij satiričeskij roman : [époha prosveŝeniâ]

Фишман, Ольга Лазаревна (1919-1986) ; Fišman, Olʹga Lazarevna (1919-1986) ; Институт народов Азии, Моscou ; Institut narodov Azii, Moscou

Москва : Наука, Глав. ред. вост. лит. ; Moskva : Nauka, Glav. red. vost. lit., 1966

Disponible(Obtenir)

2
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

小說通論, Xiao shuo tong lun

沈蘇約 ; Shen, Suyue

上海 : 梁溪圖書館 ; Shanghai : Liangxi tu shu guan, 民國 14 [1925

Disponible(Obtenir)

3
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

小說考證 : 附續編拾遺, Xiao shuo kao zheng : fu xu bian shi yi

蔣, 瑞藻 (1891-1929) ; Jiang, Ruizao (1891-1929)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國24 [1935

Disponible(Obtenir)

4
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

中國小說史略, Zhongguo xiao shuo shi lue

鲁, 迅 (1881- 1936) ; Lu, Xun (1881-1936)

上海 : 北新書局 ; Shanghai : Bei xin shu ju, 1929

Disponible(Obtenir)

5
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

中國小說史料, Zhongguo xiao shuo shi liao

孔另境 (1904-) ; Kong, Lingjing (1904-)

上海 : 古典文學出版社 ; Shanghai : Gu dian wen xue chu ban she, 1957

Disponible(Obtenir)

6
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

中國小說講話及其他, Zhongguo xiao shuo jiang hua ji qi ta

吴, 小如 (1922-....) ; Wu, Xiaoru (1922-....)

上海 : 上海出版公司 ; Shanghai : Shanghai chu ban gong si, 1955

Disponible(Obtenir)

7
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

中国小說史料, Zhongguo xiao shuo shi liao

孔另境 (1904-) ; Kong, Lingjing (1904-)

上海 : 中華書局 ; Shanghai : Zhonghua shu ju, 1962

Disponible(Obtenir)

8
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

中國の小說, Chūgoku no shōsetsu

松枝茂夫 (1905-) ; Matsueda, Shigeo (1905-)

東京 : 白日書院 ; Tōkyō : Hakujitsu Shoin, 1948

Disponible(Obtenir)

9
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

中国小說史の硏究, Chūgoku shōsetsushi no kenkyū

小川, 環樹 (1910-1993) ; Ogawa, Tamaki (1910-1993)

東京 : 岩波書店 ; Tōkyō : Iwanami Shoten, 昭和43 [1968

Disponible(Obtenir)

10
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

[訂正增删] 中國小說史大綱, [Ding zheng zeng shan] Zhongguo xiao shuo shi da gang

張靜廬 ; Zhang, Jinglu

上海 : 泰東圖書局 ; Shanghai : Tai dong tu shu ju, 民國 10 [1921

Disponible(Obtenir)

11
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

中国古典小說評論集, Zhongguo gu dian xiao shuo ping lun ji

北京出版社 ; Beijing chu ban she

北京 : 北京出版社 ; Beijing : Beijing chu ban she, 1957

Disponible(Obtenir)

12
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

中國小說史料, Zhongguo xiao shuo shi liao

孔另境 (1904-) ; Kong, Lingjing (1904-)

上海 : 中華書局 ; Shanghai : Zhonghua shu ju, 民國25 [1936

Disponible  et autres localisations(Obtenir)

13
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Chinese popular fiction in two London libraries = = 倫敦所見中國小說書錄, Chinese popular fiction in two London libraries = = Lundun suo jian Zhongguo xiao shuo shu lu

柳, 存仁 ; Liu, Cunren

香港 : 龍門書店 ; Hong Kong : Long men shu dian, 1967

Disponible(Obtenir)

14
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

晚淸文学丛鈔. 小說三卷, Wan Qing wen xue cong chao. Xiao shuo san juan

阿英[ (1900-1977) ; Aying (1900-1977)

北京 : 中華書局 ; Beijing : Zhong hua shu ju, 1960

Disponible(Obtenir)

15
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

唐代小說硏究, Tang dai xiao shuo yan jiu

劉, 開榮 ; Liu, Kairong

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國36 [1947

Disponible(Obtenir)

16
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

唐代小说硏究, Tang dai xiao shuo yan jiu

劉, 開榮 ; Liu, Kairong

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1955

Disponible(Obtenir)

17
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

和風堂讀書記, Hefengtang du shu ji

劉, 存仁 ; Liu, Cunren

香港 : 龍門書店 ; Xianggang : Long man shu dian, 1977

Disponible(Obtenir)

18
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

中國古代小說硏究, Chungguk kodae sosŏl yŏn'gu

全, 寅初 ; Chŏn, In-ch'o

서울 : 延世大學校 出版部 ; Seoul : Yŏnse taehakkyo ch'ulp'anbu, 1985

Disponible(Obtenir)

19
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

支那小說戯曲史槪說, Shina shōsetsu gikyoku shi gaisetsu

宮原民平 ; Miyahara, Minpei

東京 : 共立社 ; Tōkyō : Kyōritsusha, 大正14 [1925

Disponible(Obtenir)

20
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

話本与古剧, Hua ben yu gu ju

譚, 正璧 (1901-1991) ; Tan, Zhengbi (1901-1991)

上海 : 古典文學出版社 新華書店上海發行所總經售 ; Shanghai : Gu dian wen xue chu ban she Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo zong jing shou, 1956

Disponible(Obtenir)

Résultats 1 2 next page

Personnaliser vos résultats

 1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

 1.   

Date de publication 

À partir de jusqu'à
 1. Avant 1955  (8)
 2. 1955 à 1957  (5)
 3. 1958 à 1963  (4)
 4. 1964 à 1968  (4)
 5. Après 1968  (4)
 6. Plus d’options open sub menu

Langue 

 1. Chinois  (20)
 2. Japonais  (3)
 3. Coréen  (2)
 4. Russe  (1)
 5. Anglais  (1)
 6. Plus d’options open sub menu

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré