skip to main content
En raison d'un problème technique temporaire il se peut que la liste de résultats soit incomplète. Veuillez ré-essayer ultérieurement.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

府兵制度研究, Fu bing zhi du yan jiu

岑, 仲勉 (1885-1961) ; Cen, Zhongmian (1885-1961)

上海 : 上海人民出版社 ; Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1957

Disponible(Obtenir)

2
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

何博士備論 [一卷]. 九賢祕典 [一卷], He bo shi bei lun [1 juan]. Jiu xian mi dian [1 juan]

何去非 (active 1082-1090) ; He, Qufei (active 1082-1090)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國26 [1937

Disponible(Obtenir)

3
나당전쟁 연구 = = 羅唐戰爭 硏究, Na dang chŏnjaeng yŏn'gu = = Na dang chŏnjaeng yŏn'gu
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

나당전쟁 연구 = = 羅唐戰爭 硏究, Na dang chŏnjaeng yŏn'gu = = Na dang chŏnjaeng yŏn'gu

이, 상훈 ; Yi, Sang-hun

서울 : 주류성 ; Seoul : Churyusŏng, 2012

Disponible(Obtenir)

4
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་བསྟན་སྲུང་དང་བླངས་དམག་གི་ལོ་རྒྱུས།་, mDo khams chu bzhi sgang drug bstan srung dang blangs dmag gi lo rgyus

ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱལ།, ཕུ་པ། (1944-....) ; Tshe ring stobs rgyal, Phu pa (1944-....)

Dharamsala : མདོ་སྟོད་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་གིས་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། ; Dharamsala : mDo stod chu bzhi sgang drug dbus spyi khyab rgyun las khang gis rda ram sa la nas 'grems spel zhus, cop. 2000

Emprunté(Obtenir)

5
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

མི་ལོ་༥༠་རིང་གི་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།, Mi lo 50 ring gi mDo Khams Chu bzhi sGang drug gi lo rgyus phyogs bsgrigs

Delhi : མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་དབུས་དཔྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་། ; Delhi : mDo Khams Chu bzhi sGang drug dBus sPyi khyab rGyun las khang, 2009

Disponible(Obtenir)

6
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

唐書兵志箋正 : [4卷], Tang shu bing zhi jian zheng : [4 juan]

唐長孺 (1911-1994) ; Tang, Changru (1911-1994) ; 歐陽, 修 (1007-1072) ; Ouyang, Xiu (1007-1072)

北京 : 中華書局 新華書店北京发行所发行 ; Beijing : Zhonghua shu ju Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1962

Disponible(Obtenir)

7
중국 랴오둥, 산둥반도 국제전 유적과 동북아 평화 = = Modern war memorabilia in the Liaodong and Shandong peninsulas and peace in Northeast Asia, Chungguk Ryaodung, Sandung pando kukchejŏn yujŏk-kwa Tongbuga p'yŏnghwa = = Modern war memorabilia in the Liaodong and Shandong peninsulas and peace in Northeast Asia
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

중국 랴오둥, 산둥반도 국제전 유적과 동북아 평화 = = Modern war memorabilia in the Liaodong and Shandong peninsulas and peace in Northeast Asia, Chungguk Ryaodung, Sandung pando kukchejŏn yujŏk-kwa Tongbuga p'yŏnghwa = = Modern war memorabilia in the Liaodong and Shandong peninsulas and peace in Northeast Asia

박, 선영 ; Pak, Sŏn-yŏng ; 우, 영란 (1962-....) ; U, Yŏng-nan (1962-....) ; 최, 봉룡 (1962-....) ; Ch'oe, Pong-nyong (1962-....)

서울 : 동북아역사재단 ; Seoul : Tongbuga yŏksa chaedan, 2013

Disponible(Obtenir)

8
Political & military history of Tibet
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Political & military history of Tibet

rNam rgyal dbang 'dus, rGyal rtse (-....) ; Yeshi Dhondup (19..-....)

Dharamsala : Library of Tibetan Works and Archives, cop. 2010-2012

Disponible(Obtenir)

9
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བོད་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་སྲིད་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་དྲག་པོའི་དམག་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས།, Bod ljongs rgyal khab chen po'i srid lugs dang 'brel ba'i drag po'i dmag gi lo rgyus rags bsdus

རྣམ་རྒྱལ་དབང་བསྡུས། ; rNam rgyal dbang bsdus

Dharamsala : བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་ཁང་། ; Dharamsala : Bod gzhung shes rig par khang, 1976

Emprunté(Obtenir)

10
Kanuni devrinde Çin'de Osmanlı tüfeği ve Osmanlılar
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Kanuni devrinde Çin'de Osmanlı tüfeği ve Osmanlılar

Fidan, Giray (1980-....)

İstanbul : Yeditepe, 2011

Disponible(Obtenir)

11
Planning for empire : reform bureaucrats and the Japanese wartime state
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Planning for empire : reform bureaucrats and the Japanese wartime state

Mimura, Janis (1963-....)

Ithaca : Cornell University Press, 2011

Disponible(Obtenir)

12
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

守城錄 [四卷]. 八陣圖合變說 [一卷], Shou cheng lu [4 juan]. Ba zhen tu he bian shuo [1 juan]

陳規 (1072-1141) ; Chen, Gui (1072-1141) ; 湯璹 (jin shi 1187) ; Tang, Shou (jin shi 1187) ; 龍正 (active 16th century) ; Long, Zheng (active 16th century)

長沙 : 商務印書館 ; Changsha : Shang wu yin shu guan, 民國28 [1939

Disponible(Obtenir)

13
The Imjin War : Japan's sixteenth-century invasion of Korea and attempt to conquer China
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

The Imjin War : Japan's sixteenth-century invasion of Korea and attempt to conquer China

Hawley, Samuel Jay (1960-....)

Seoul Berkeley : Royal Asiatic Society, Korea Branch Institute of East Asian Studies, University of California, 2005

Disponible(Obtenir)

14
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

宋史兵志索引, Song shi bing zhi suo yin

佐伯, 富 (1910-....) ; Saeki, Tomi (1910-....) ; 脫脫 (1313-1355) ; Tuotuo (1313-1355)

台北市 : 華世出版社 ; Taibei Shi : Hua shi chu ban she, 民國67 [1978

Disponible(Obtenir)

Personnaliser vos résultats

 1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

 1.   

N'afficher que

 1. Disponible (12)

Date de publication 

À partir de jusqu'à
 1. Avant 1962  (3)
 2. 1962 à 1977  (2)
 3. 1978 à 2004  (2)
 4. 2005 à 2010  (3)
 5. Après 2010  (4)
 6. Plus d’options open sub menu

Langue 

 1. Chinois  (5)
 2. Tibétain  (3)
 3. Anglais  (3)
 4. Coréen  (2)
 5. Turc  (1)
 6. Japonais  (1)
 7. Plus d’options open sub menu

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré