skip to main content
Résultats 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

禮記訓義擇言 [八卷], Li ji xun yi ze yan [8 juan]

江永 (1681-1762) ; Jiang, Yong (1681-1762)

長沙 : 商務印書館 ; Changsha : Shang wu yin shu guan, 民國26 [1937

Disponible(Obtenir)

2
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

礼記 : 林家正本 改点, Raiki : rinke shōhon

林, 錦峰 (1767-1793) ; Hayashi, Kinbō (1767-1793)

江戸 : 須原屋茂兵衛 ; Edo : Suharaya mohei, 寛政3 [1791

Emprunté(Obtenir)

3
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

紹熙州縣釋奠儀圖 [一卷] 北郊配位奠西嚮議 [一卷]. 先聖廟林記 [一卷] 文廟從祀先賢先儒考 [一卷] 郊社禘祫問 [一卷], Shao xi zhou xian shi dian yi tu [1 juan] Bei jiao pei wei zun xi xiang yi [1 juan]. Xian sheng miao lin ji [1 juan] Wen miao cong si xian xian xian ru kao [1 juan] Jiao she di xia wen [一卷]

朱, 熹 (1130-1200) ; Zhu, Xi (1130-1200) ; 屈大均 (1630-1696) ; Qu, Dajun (1630-1696) ; 郎廷極 ; Lang, Tingji ; 毛奇齡 (1623-1716) ; Mao, Qiling (1623-1716)

長沙 : 商務印書館 ; Changsha : Shang wu yin shu guan, 民國28 [1939

Disponible(Obtenir)

4
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

周易本義考. 禮記通註 大學古本 大學石經古本 大學疏義 : 附旁釋及問 附旁釋及申釋, Zhou yi ben yi kao. Li ji tong zhu Da xue gu ben Da xue shi jing gu ben Da xue shu yi : fu pang shi ji wen fu pang shi ji shen shi

朱元弼 (active 1594) ; Zhu, Yuanbi (active 1594) ; 曾子 (504-437 or 436 B. C) ; Zeng, Can (0505-0436 av. J.-C.) ; 金履祥 (1232-1303) ; Jin, Lüxiang (1232-1303)

長沙 : 商務印書館 ; Changsha : Shang wu yin shu guan, 民國26 [1937

Disponible(Obtenir)

5
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

校正孔氏大戴禮記補注 [十三卷], Jiao zheng Kong shi da dai li ji bu zhu [13 juan]

王, 樹枏 (1851-1936) ; Wang, Shunan (1851-1936)

長沙 : 商務印書館 ; Changsha : Shang wu yin shu guan, 民國28 [1939

Disponible(Obtenir)

6
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

禮記集說辨疑 [一卷]. 禮記偶箋 [三卷], Li ji ji shuo bian yi [1 juan]. Li ji ou jian [3 juan]

戴冠 ; Dai, Guan ; 萬斯大 (1633-1683) ; Wan, Sida (1633-1683)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國25 [1936

Disponible(Obtenir)

7
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Les écrits de Tai l'ancien et le petit calendrier des Hia : textes confucéens taoisants

Grynpas, Benedykt

Paris : Librairie d'Amérique et d'Orient A. Maisonneuve, 1972

Disponible  et autres localisations(Obtenir)

8
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

禮記引得, Li ji yin de

哈佛燕京學社, 引得編纂處 ; Hafo yanjing xue she, Yin de bian zuan chu 引得編纂處 Yin de bian zuan chu ; Hung, William (1893-1980) ; Harvard-Yenching Institute

北平 : 哈佛燕京學社引得編纂處 ; Beiping : Hafo Yanjing xue she yin de bian zuan chu, 1937

Disponible  et autres localisations(Obtenir)

9
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

禮記注疏引書引得, Li ji zhu shu yin shu yin de

哈佛燕京學社, 引得編纂處 ; Hafo yanjing xue she, Yin de bian zuan chu 引得編纂處 Yin de bian zuan chu ; Hung, William (1893-1980) ; Harvard-Yenching Institute

北京 : 哈佛燕京學社引得編纂處 ; Beijing : Hafo Yanjing xue she yin de bian zuan chu, 1937

Disponible  et autres localisations(Obtenir)

10
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

讀禮志疑 [十二卷], Du li zhi yi [12 juan]

陸隴其 (1630-1693) ; Lu, Longqi (1630-1693)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國 28 [1939

Disponible  et autres localisations(Obtenir)

11
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

禮記附記 [六卷], Li ji fu ji [6 juan]

翁, 方纲 (1733-1818) ; Weng, Fanggang (1733-1818)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國25 [1936

Disponible(Obtenir)

12
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

讀禮記 [十二卷], Du Li ji [12 juan]

趙良澍 (jin shi 1795) ; Zhao, Liangshu (jin shi 1795)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國26 [1937

Disponible(Obtenir)

13
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

檀弓叢訓 [二卷]. 檀弓訂誤 [一卷] 考定檀弓 [二卷], Tan gong cong xun [2 juan]. Tan gong ding wu [1 juan] Kao ding tan gong [2 juan]

楊, 慎 (1488-1559) ; Yang, Shen (1488-1559) ; 毛奇齡 (1623-1716) ; Mao, Qiling (1623-1716) ; 程穆衡 (進士 1737) ; Cheng, Muheng (jin shi 1737)

長沙 : 商務印書館 ; Changsha : Shang wu yin shu guan, 民國28 [1939

Disponible(Obtenir)

14
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

夏小正箋 [一卷]. 夏小正戴氏傳 [四卷] 夏小正考注 [一卷] 夏小正傳 [二卷] : 附校錄, Xia xiao zheng jian [1 juan]. Xia xiao zheng Dai shi zhuan [4 juan] Xia xiao zheng kao zhu [1 juan] Xia xiao zheng zhuan [2 juan] : fu jiao lu

戴德 ; Dai, De ; 李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803) ; 傅崧卿 ; Fu, Songqing ; 毕, 沅 (1730-1797) ; Bi, Yuan (1730-1797) ; 孫, 星衍 (1753-1818) ; Sun, Xingyan (1753-1818)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國26 [1937

Disponible(Obtenir)

15
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

夏小正正義 [一卷], Xia xiao zheng zheng yi [1 juan]

王, 筠 (1749-1819) ; Wang, Yun (1749-1819)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國25 [1936

Disponible(Obtenir)

16
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

春秋或辯 [一卷]. 禮記天算釋 [一卷] 虞書命羲和章解 [一卷], Chun qiu huo bian [1 juan]. Li ji tian suan shi [1 juan] Yu shu ming Xi He zhang jie [1 juan]

許之獬 ; Xu, Zhixie ; 孔廣牧 (-1863) ; Kong, Guangmu (-1863) ; 曾釗 ; Zeng, Zhao

長沙 : 商務印書館 ; Changsha : Shang wu yin shu guan, 民國28 [1939

Disponible(Obtenir)

17
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

禮記補注 [四卷], Li ji bu zhu [4 juan]

李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國24 [1935

Disponible(Obtenir)

18
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

三禮考 [一卷]. 禮經奥旨 [一卷] 鶴山渠陽讀書雜鈔 [二卷], San li kao [1 juan]. Li jing ao zhi [1 juan] Heshan Quyang du shu za chao [2 juan]

真, 德秀 (1178-1235) ; Zhen, Dexiu (1178-1235) ; 郑, 樵 (1104-1162) ; Zheng, Qiao (1104-1162) ; 魏了翁 (1178-1237) ; Wei, Liaoweng (1178-1237)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國25 [1936

Disponible(Obtenir)

19
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

大戴禮記 [十三卷], Da Dai Li ji [13 juan]

戴德 ; Dai, De ; 盧辯 ; Lu, Bian

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國26 [1937

Disponible  et autres localisations(Obtenir)

20
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

四書索解 [四卷]. 三禮指要 [一卷], Si shu suo jie [4 juan]. San li zhi yao [1 juan]

毛奇齡 (1623-1716) ; Mao, Qiling (1623-1716) ; 王錫 ; Wang, Xi ; 陳廷敬 (1639-1712) ; Chen, Tingjing (1639-1712)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國26 [1937

Disponible(Obtenir)

Résultats 1 2 next page

Personnaliser vos résultats

 1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

 1.   

N'afficher que

 1. Disponible (20)

Nouvelles recherches suggérées

Ignorer ma requête et rechercher tous les documents

Auteur, coauteur:

 1. Mao, Qiling, 1623-1716
 2. 毛奇齡, 1623-1716
 3. Hung, William, 1893-1980
 4. Dai, De
 5. 李調元, 1734-1803

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré