skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པ།།, Bod kyi dkar chag rig pa
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པ།།, Bod kyi dkar chag rig pa

བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།, དུང་དཀར (1927-1997) ; Blo bzang 'phrin las, Dung dkar (1927-1997)

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 2004

Disponible(Obtenir)

2
སྐད་ཡིག་དང་སློབ་གསོ།, sKad yig dang slob gso
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

སྐད་ཡིག་དང་སློབ་གསོ།, sKad yig dang slob gso

བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།, དུང་དཀར (1927-1997) ; Blo bzang 'phrin las, Dung dkar (1927-1997)

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 2004

Disponible(Obtenir)

3
གླེང་གཞི་དང་གསུང་བཤད།, Gleng gzhi dang gsung bshad
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

གླེང་གཞི་དང་གསུང་བཤད།, Gleng gzhi dang gsung bshad

བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།, དུང་དཀར (1927-1997) ; Blo bzang 'phrin las, Dung dkar (1927-1997)

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 2004

Disponible(Obtenir)

4
མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་བོད་རིག་པའི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ།, mKhas dbang dung dkar blo bzang 'phrin las mchog gis mdzad pa'i bod rig pa'i tshig mdzod chen mo shes bya rab gsal
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་བོད་རིག་པའི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ།, mKhas dbang dung dkar blo bzang 'phrin las mchog gis mdzad pa'i bod rig pa'i tshig mdzod chen mo shes bya rab gsal

བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།, དུང་དཀར (1927-1997) ; Blo bzang 'phrin las, Dung dkar (1927-1997)

པེ་ཅིན། : ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བཀྲམ། ; Pe cin : Krung go'i bod rig pa'i dpe skrun khang mTsho sngon zhing chen zhin hwa dpe tshong khang gis bkram, 2002

Disponible(Obtenir)

5
བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་སྐོར་བཤད།, Bod kyi chos srid zung 'brel lam lugs skor bshad pa
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་སྐོར་བཤད།, Bod kyi chos srid zung 'brel lam lugs skor bshad pa

བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།, དུང་དཀར (1927-1997) ; Blo bzang 'phrin las, Dung dkar (1927-1997)

རྡ་རམ་ས་ལ། : བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ; rDa ram sa la : Bod kyi dpe mdzod khang, 1982

Disponible(Obtenir)

6
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

སྙན་ངག་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད།, sNyan ngag la 'jug tshul tshig rgyan rig pa'i sgo 'byed

བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།, དུང་དཀར (1927-1997) ; Blo bzang 'phrin las, Dung dkar (1927-1997)

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1982

Disponible(Obtenir)

7
དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།, dPyad rtsom phyogs bsgrigs
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།, dPyad rtsom phyogs bsgrigs

བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།, དུང་དཀར (1927-1997) ; Blo bzang 'phrin las, Dung dkar (1927-1997)

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 2004

Disponible(Obtenir)

8
སྙན་ངག་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད།, sNyan ngag la 'jug tshul tshig rgyan rig pa'i sgo 'byed
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

སྙན་ངག་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད།, sNyan ngag la 'jug tshul tshig rgyan rig pa'i sgo 'byed

བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།, དུང་དཀར (1927-1997) ; Blo bzang 'phrin las, Dung dkar (1927-1997)

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 2004

Disponible(Obtenir)

9
གྲུབ་མཐའི་སྐོར་གྱི་རྣམ་བཤད།, Grub mtha'i skor gyi rnam bshad
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

གྲུབ་མཐའི་སྐོར་གྱི་རྣམ་བཤད།, Grub mtha'i skor gyi rnam bshad

བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།, དུང་དཀར (1927-1997) ; Blo bzang 'phrin las, Dung dkar (1927-1997)

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 2004

Disponible(Obtenir)

10
བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་སྐོར་བཤད།, Bod kyi chos srid zung 'brel lam lugs skor bshad pa
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་སྐོར་བཤད།, Bod kyi chos srid zung 'brel lam lugs skor bshad pa

བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།, དུང་དཀར (1927-1997) ; Blo bzang 'phrin las, Dung dkar (1927-1997)

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 2004

Disponible(Obtenir)

11
དེབ་ཐེར་དམར་པོའི་གལ་ཆེའི་ཚིག་འགྲེལ་གནད་བསྡུས།, Deb ther dmar po'i gal che'i tshig 'grel gnad bsdus
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

དེབ་ཐེར་དམར་པོའི་གལ་ཆེའི་ཚིག་འགྲེལ་གནད་བསྡུས།, Deb ther dmar po'i gal che'i tshig 'grel gnad bsdus

བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།, དུང་དཀར (1927-1997) ; Blo bzang 'phrin las, Dung dkar (1927-1997)

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 2004

Disponible(Obtenir)

Personnaliser vos résultats

  1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

  1.   

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

  • Recherche
  • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
  • Afficher ce qui a déjà été récupéré