skip to main content
Filtré par : auteur: Wang, Jiawei supprimer
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Mechanistic insights revealed by the crystal structure of a histidine kinase with signal transducer and sensor domains

Chen Wang ; Jiayan Sang ; Jiawei Wang ; Mingyan Su ; Jennifer S Downey ; Qinggan Wu ; Shida Wang ; Yongfei Cai ; Xiaozheng Xu ; Jun Wu ; Dilani B Senadheera ; Dennis G Cvitkovitch ; Lin Chen ; Steven D Goodman ; Aidong Han

PLoS Biology, Vol.11(2), p.e1001493 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
2
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Structural Basis for Sequence-Specific Recognition of DNA by TAL Effectors

Deng, Dong ; Pan, Xiaojing ; Mahfouz, Magdy ; Wang, Jiawei ; Jian-Kang, Zhu ; Shi, Yigong

Science, Feb 10, 2012, Vol.335(6069), pp.720-723 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
3
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Structure and mechanism of the uracil transporter UraA

Lu, Feiran ; Li, Shuo ; Jiang, Yang ; Jiang, Jing ; Fan, He ; Lu, Guifeng ; Deng, Dong ; Dang, Shangyu ; Zhang, Xu ; Wang, Jiawei ; Yan, Nieng ; Wang, Jiawei (correspondence author)

Nature, Apr 14, 2011, Vol.472(7342), pp.243-246 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
4
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Structural insights into the effects of 2'-5' linkages on the RNA duplex

Sheng, Jia ; Li, Li ; Engelhart, Aaron ; Gan, Jianhua ; Wang, Jiawei ; Szostak, Jack

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Feb 25, 2014, Vol.111(8), p.3050 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
5
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

FusC, a member of the M16 protease family acquired by bacteria for iron piracy against plants

Rhys Grinter ; Iain D Hay ; Jiangning Song ; Jiawei Wang ; Don Teng ; Vijay Dhanesakaran ; Jonathan J Wilksch ; Mark R Davies ; Dene Littler ; Simone A Beckham ; Ian R Henderson ; Richard A Strugnell ; Gordon Dougan ; Trevor Lithgow

PLoS Biology, 01 August 2018, Vol.16(8), p.e2006026 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

6
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Structure and Mechanism of a Nitrate Transporter

Hanchi Yan ; Weiyun Huang ; Chuangye Yan ; Xinqi Gong ; Sirui Jiang ; Yu Zhao ; Jiawei Wang ; Yigong Shi

Cell Reports, 01 March 2013, Vol.3(3), pp.716-723 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
7
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Arabidopsis miR171-targeted scarecrow-like proteins bind to GT cis-elements and mediate gibberellin-regulated chlorophyll biosynthesis under light conditions

Zhaoxue Ma ; Xupeng Hu ; Wenjuan Cai ; Weihua Huang ; Xin Zhou ; Qian Luo ; Hongquan Yang ; Jiawei Wang ; Jirong Huang

PLoS Genetics, 01 August 2014, Vol.10(8), p.e1004519 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
8
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

CLE42 binding induces PXL2 interaction with SERK2

Shulin Mou ; Xiaoxiao Zhang ; Zhifu Han ; Jiawei Wang ; Xinqi Gong ; Jijie Chai

Protein & Cell, 01 July 2017, Vol.8(8), pp.612-617 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
9
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Regulatory Role of miRNA-375 in Expression of BMP15/GDF9 Receptors and its Effect on Proliferation and Apoptosis of Bovine Cumulus Cells

Hongyan Chen ; Chang Liu ; Hao Jiang ; Yan Gao ; Mingqiang Xu ; Jiawei Wang ; Siyuan Liu ; Yao Fu ; Xulei Sun ; Jiajun Xu ; Jiabao Zhang ; Lisheng Dai

Cellular Physiology and Biochemistry, 01 January 2017, Vol.41(2), pp.439-450 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

10
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Paf1 and Ctr9 subcomplex formation is essential for Paf1 complex assembly and functional regulation

Ying Xie ; Minying Zheng ; Xinlei Chu ; Yue Chen ; Huisha Xu ; Jiawei Wang ; Hao Zhou ; Jiafu Long

Nature Communications, 01 September 2018, Vol.9(1), pp.1-13 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

11
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

4.4 Å Resolution Cryo-EM structure of human mTOR Complex 1

Huirong Yang ; Jia Wang ; Mengjie Liu ; Xizi Chen ; Min Huang ; Dan Tan ; Meng-Qiu Dong ; Catherine C. L. Wong ; Jiawei Wang ; Yanhui Xu ; Hong-Wei Wang

Protein & Cell, 01 December 2016, Vol.7(12), pp.878-887 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
12
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Crystal structures reveal the multi-ligand binding mechanism of Staphylococcus aureus ClfB

Hua Xiang ; Yue Feng ; Jiawei Wang ; Bao Liu ; Yeguang Chen ; Lei Liu ; Xuming Deng ; Maojun Yang

PLoS Pathogens, Vol.8(6), p.e1002751 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
13
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Crystal structure of TIPE2 provides insights into immune homeostasis

Zhang, Xu ; Wang, Jiawei ; Fan, Chao ; Li, Hubo ; Sun, Honghong ; Gong, Shunyou ; Chen, Youhai ; Shi, Yigong

Nature Structural & Molecular Biology, Jan 2009, Vol.16(1), pp.89-90 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions
14
Material Type:
Article
Ajouter à Mon espace

Structural insights into the mechanism of abscisic acid signaling by PYL proteins

Yin, Ping ; Fan, He ; Hao, Qi ; Yuan, Xiaoqiu ; Wu, Di ; Pang, Yuxuan ; Yan, Chuangye ; Li, Wenqi ; Wang, Jiawei ; Yan, Nieng

Nature Structural & Molecular Biology, Dec 2009, Vol.16(12), pp.1230-6 [Revue évaluée par les pairs]

Texte intégral disponible

Voir toutes les versions

Personnaliser vos résultats

  1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

  1.   

Nouvelles recherches suggérées

Ignorer ma requête et rechercher tous les documents

Auteur, coauteur:

  1. Jiawei Wang
  2. Wang, Jiawei
  3. Wang, J.
  4. Wang, JW
  5. Shi, Yigong

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

  • Recherche
  • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
  • Afficher ce qui a déjà été récupéré