skip to main content

བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བཀའ་དང་། དེའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་འགྱུར་རོ་འཚལ་གྱི་ཆོས་ཕུང་བསྡུ་སྒྲིག་དང་གླེགས་བམ་དུ་བྲིས་བཞེངས་རྒྱུན་སྤེལ་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་བཀའ་བསྟན་ལོ་རྒྱུས་འོད་སྣང་གསར་པ།, bCom ldan 'das bde bar gshegs pa shAkya thub pa'i bka' dang de'i dgongs 'grel gyi bstan bcos bod kyi skad du 'gyur ro 'tshal gyi chos phung bsdu grig dang glegs bam du bris bzhengs rgyun spel ji ltar mdzad pa'i bka' bstan lo rgyus 'od snang gsar pa

བྱམས་པ་བསམ་གཏན། ; Byams pa bsam gtan

Sarnath, Varanasi : Central University of Tibetan studies, cop. 2015

Emprunté(Obtenir)

 • Titre:
  བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བཀའ་དང་། དེའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་འགྱུར་རོ་འཚལ་གྱི་ཆོས་ཕུང་བསྡུ་སྒྲིག་དང་གླེགས་བམ་དུ་བྲིས་བཞེངས་རྒྱུན་སྤེལ་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་བཀའ་བསྟན་ལོ་རྒྱུས་འོད་སྣང་གསར་པ།, bCom ldan 'das bde bar gshegs pa shAkya thub pa'i bka' dang de'i dgongs 'grel gyi bstan bcos bod kyi skad du 'gyur ro 'tshal gyi chos phung bsdu grig dang glegs bam du bris bzhengs rgyun spel ji ltar mdzad pa'i bka' bstan lo rgyus 'od snang gsar pa
 • Auteur: བྱམས་པ་བསམ་གཏན།;
  Byams pa bsam gtan
 • Sujets: Tripiṭaka -- Traductions tibétaines -- Histoire;
  Bouddhisme tibétain -- Livres sacrés -- Histoire
 • Titres liés: Collection : Miscellaneous series 30
 • Éditeur: Sarnath, Varanasi : Central University of Tibetan studies
 • Date de publication: cop. 2015
 • Format: 1 vol. (XXIV-370 p.) : ill. ; 25 cm
 • Langue: Tibétain
 • Identifiant: ISBN 978-93-80282-70-1
 • Source: Collège de France (catalogue)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré