skip to main content

རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱོད་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྗེ་རྟ་ནག་པ་དགེ་འདུན་བློ་བཟང་གི་གསུང་རྒྱུན་དྲི་མ་མེད་པ།. Vol. 4, rGyas pa'i bstan bcos tshad ma rnam 'grel gyi le'u bzhi pa'i mtha' dpyod mkhas pa'i rje rta nag pa dge 'dun blo bzang gi gsung rgyun dri ma med pa. Vol. 4

དགེ་འདུན་བློ་བཟང་།, དབང་པོ་རྗེ་རྟ་ནག་པ། ; dGe 'dun blo bzang, dBang po rje rta nag pa

གཞིས་ཀ་རྩེ་ : བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གླིང་གྲྭ་ཚང་། ; gZhis ka rtse : bKra shis lhun po'i gling grwa tshang, 19.

Disponible(Obtenir)

 • Titre:
  རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱོད་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྗེ་རྟ་ནག་པ་དགེ་འདུན་བློ་བཟང་གི་གསུང་རྒྱུན་དྲི་མ་མེད་པ།. Vol. 4, rGyas pa'i bstan bcos tshad ma rnam 'grel gyi le'u bzhi pa'i mtha' dpyod mkhas pa'i rje rta nag pa dge 'dun blo bzang gi gsung rgyun dri ma med pa. Vol. 4
 • Auteur: དགེ་འདུན་བློ་བཟང་།, དབང་པོ་རྗེ་རྟ་ནག་པ།;
  dGe 'dun blo bzang, dBang po rje rta nag pa
 • Sujets: Philosophie bouddhique;
  Dge-lugs-pa (secte)
 • Éditeur: གཞིས་ཀ་རྩེ་ : བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གླིང་གྲྭ་ཚང་། ; gZhis ka rtse : bKra shis lhun po'i gling grwa tshang
 • Date de publication: 19.
 • Format: 1 vol. (364 f.) : ill. ; 8 x 44 cm
 • Langue: Tibétain
 • Source: Collège de France (catalogue)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré