skip to main content

མདོ་སྔགས་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ།. ༥, mDo sngags spyi'i dgongs 'grel. 5

འབའ་སེང་ཁྲི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ། ; 'Ba' seng khri chos grwa chen mo

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2007

Disponible(Obtenir)

 • Titre:
  མདོ་སྔགས་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ།. ༥, mDo sngags spyi'i dgongs 'grel. 5
 • Autre(s) auteur(s): འབའ་སེང་ཁྲི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ།;
  'Ba' seng khri chos grwa chen mo
 • Sujets: rNying ma pa (secte);
  Dzogchen
 • Titres liés: Collection : གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་གསུང་རབ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དྲི་མེད་ལེགས་བཤད་ཀུན་འདུས་ནོར་བུའི་བང་མཛོད། 17; Gsang chen snga 'gyur rnying ma pa'i gsung rab phyogs bsgrigs dri med legs bshad kun 'dus nor bu'i bang mdzod 17
 • Éditeur: ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang
 • Date de publication: 2007
 • Format: 1 vol. (10, 14, 5, 1069, 3 p.) ; 21 cm
 • Langue: Tibétain
 • Identifiant: ISBN 7-542-01235-5 ;ISBN 978-7-542-01235-7
 • Source: Collège de France (catalogue)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré