skip to main content

རྒྱལ་སར་གཟབ་རྒྱས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་གྱི་གྲོས་མཐུན་བཞག་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་འཁོར་བར་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཝུའུ་ལན་ཧྥུ་དང་། ལི་ཝེན་ཧན། ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ཀྱིས་གནང་བའི་གསུང་བཤད།, rGyal sar gzab rgyas kyi sgo nas bod zhi bas bcings 'grol 'byung thabs skor gyi gros mthun bzhag nas lo sum cu 'khor bar dga' ston rten 'brel zhu ba'i tshogs chen thog wu'u lan hphu dang, li wen han, nga phod ngag dbang 'jigs med, paṅ chen er te ni chos kyi rgyal mtshan bcas kyis gnang ba'i gsung bshad

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 1981

Disponible(Obtenir)

 • Titre:
  རྒྱལ་སར་གཟབ་རྒྱས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་གྱི་གྲོས་མཐུན་བཞག་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་འཁོར་བར་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཝུའུ་ལན་ཧྥུ་དང་། ལི་ཝེན་ཧན། ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ཀྱིས་གནང་བའི་གསུང་བཤད།, rGyal sar gzab rgyas kyi sgo nas bod zhi bas bcings 'grol 'byung thabs skor gyi gros mthun bzhag nas lo sum cu 'khor bar dga' ston rten 'brel zhu ba'i tshogs chen thog wu'u lan hphu dang, li wen han, nga phod ngag dbang 'jigs med, paṅ chen er te ni chos kyi rgyal mtshan bcas kyis gnang ba'i gsung bshad
 • Sujets: Tibet (Chine) -- 20e siècle;
  Chine -- 1949-1976
 • Éditeur: པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang
 • Date de publication: 1981
 • Format: 1 vol. (80 p.) ; 21 cm
 • Langue: Tibétain
 • Source: Collège de France (catalogue)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré