skip to main content

荔枝譜 [一卷]. 嶺南荔枝譜 [六卷] 橘錄 [三卷] 梅品 [一卷] 老圃良言 [一卷] 菊譜 [二卷] 蘭譜奥法 [一卷], Li zhi pu [1 juan]. Ling nan li zhi pu [6 juan] Ju lu [3 juan] Mei pin [1 juan] Lao pu liang yan [1 juan] Ju pu [2 juan] Lan pu ao fa [1 juan]

蔡襄 (1012-1067) ; Cai, Xiang (1012-1067) ; 吳應逵 (ju ren 1795) ; Wu, Yingkui (ju ren 1795) ; 韓彦直 (jin shi 1148) ; Han, Yanzhi (jin shi 1148) ; 张功甫 (1153-1212) ; Zhang, Gongfu (1153-1212) ; 巢鳴盛 (1611-1708) ; Chao, Mingsheng (1611-1708) ; 黃省曾 (1490-1540) ; Huang, Xingzeng (1490-1540) ; 周履靖 (16th/17th cent) ; Zhou, Lüjing (active 16th century-17th century)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國25 [1936

Disponible(Obtenir)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

  • Recherche
  • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
  • Afficher ce qui a déjà été récupéré