skip to main content

揚州芍藥譜 [一卷]. 菊譜 [一卷] 菊譜 [一卷] 菊譜 [一卷] 梅譜 [一卷] 海棠譜 [三卷] 玉蘂辨證 [一卷], Yangzhou shao yao pu [1 juan]. Ju pu [1 juan] Ju pu [1 juan] Ju pu [1 juan] Mei pu [1 juan] Hai tang pu [3 juan] Yu rui bian zheng [1 juan]

王觀 ; Wang, Guan ; 劉蒙 ; Liu, Meng ; 范成大 (1126-1193) ; Fan, Chengda (1126-1193) ; 史正志 ; Shi, Zhengzhi ; 陳思 (active 1225-1264) ; Chen, Si (active 1225-1264) ; 周必大 (1126-1204) ; Zhou, Bida (1126-1204)

長沙 : 商務印書館 ; Changsha : Shang wu yin shu guan, 民國28 [1939

Disponible(Obtenir)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

  • Recherche
  • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
  • Afficher ce qui a déjà été récupéré