skip to main content

學圃雜疏 [一卷]. 北墅抱瓮錄 [一卷] 洛陽牡丹記 [一卷] 牡丹榮辱志 [一卷] 曹州牡丹譜 [一卷], Xue pu za shu [1 juan]. Bei shu bao weng lu [1 juan] Luoyang mu dan ji [1 juan] Mu dan rong ru zhi [1 juan] Caozhou mu dan pu [1 juan]

王, 世懋 (1536-1588) ; Wang, Shimao (1536-1588) ; 高, 士奇 (1645-1703) ; Gao, Shiqi (1645-1703) ; 歐陽, 修 (1007-1072) ; Ouyang, Xiu (1007-1072) ; 丘璿 (jin shi 1027) ; Qiu, Xuan (jin shi 1027) ; 余鵬年 ; Yu, Pengnian

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國26 [1937

Disponible(Obtenir)

 • Titre:
  學圃雜疏 [一卷]. 北墅抱瓮錄 [一卷] 洛陽牡丹記 [一卷] 牡丹榮辱志 [一卷] 曹州牡丹譜 [一卷], Xue pu za shu [1 juan]. Bei shu bao weng lu [1 juan] Luoyang mu dan ji [1 juan] Mu dan rong ru zhi [1 juan] Caozhou mu dan pu [1 juan]
 • Auteur: 王, 世懋 (1536-1588);
  Wang, Shimao (1536-1588)
 • Autre(s) auteur(s): 高, 士奇 (1645-1703);
  Gao, Shiqi (1645-1703);
  歐陽, 修 (1007-1072);
  Ouyang, Xiu (1007-1072);
  丘璿 (jin shi 1027);
  Qiu, Xuan (jin shi 1027);
  余鵬年;
  Yu, Pengnian
 • Sujets: Botany -- China;
  Gardening;
  Chine
 • Description: "Ju Bao yan tang mi ji ben pai yin ([1e ouvrage] 據寶顏堂祕笈本排印) ... Ju Xue hai lei bian ben pai yin ([2e ouvrage] 據學海類編本排印)… Ju Bai chuan xue hai ben pai yin ([3e ouvrage] 據百川學海本排印)… Ju Yang shi qian qi bai er shi jiu He zhai cong shu ben pai ([4e ouvrage] 據仰視千七百二十九鶴齋叢書本排印)…"-- Verso de la page de titre
  Titre sur l'achevé d’imprimer : Xue pu za shu ji qi ta si zhong
 • Titres liés: Collection : 叢書集成 Texte imprimé 初編 主編者王雲五 上海 商務印書館 193?-196? 1355; Congshu jicheng 1355
 • Éditeur: 上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan
 • Date de publication: 民國26 [1937
 • Format: 1 vol. (]88] p.) ; 18 cm
 • Langue: Chinois
 • Source: Collège de France (catalogue)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré