skip to main content

欽定史記 一百三十卷, Qinding Shiji

司馬遷 ( 漢 ) ; Sima, Qian ; 裴駰 ( 劉宋 ) ; Pei, Yin ; 司馬貞 ( 唐 ) ; Sima, Zhen ; 張守節 ( 唐 ) ; Zhang, Shoujie

上海 : 同文書局 ; Shanghai : Tongwen shuju, 清光緒10年[1884

Disponible(Obtenir)

 • Titre:
  欽定史記 一百三十卷, Qinding Shiji
 • Auteur: 司馬遷 ( 漢 );
  Sima, Qian
 • Autre(s) auteur(s): 裴駰 ( 劉宋 );
  Pei, Yin;
  司馬貞 ( 唐 );
  Sima, Zhen;
  張守節 ( 唐 );
  Zhang, Shoujie
 • Sujets: Chine Han;
  histoire
 • Description: 線裝四函二十六冊; 白口左右雙邊, 單魚尾, 半頁十行, 行二十一字, 小字雙行, 內版框14,7x9,8cm; 書衣有小字工楷題簽, 内封面有大字手篆題簽, 背框有小字手隸注"光緖十年甲申仲春上海同文書局用石影印本", 開篇有敕表及刊刻名表, 序目, 書末有清張照撰奉敕重刻後跋
 • Titres liés: Collection : 欽定御製二十四史 [清] 弘晝 等監修, [清] 鄂爾泰 等總閱; [清] 沈德潛 等編校; [清] 陳浩, [清] 杭世駿等校刊; Qinding yuzhi Ershisi shi Hong Zhou, E Ertai; Shen Deqian; Chen Hao, Hang Shijun
 • Éditeur: 上海 : 同文書局 ; Shanghai : Tongwen shuju
 • Date de publication: 清光緒10年[1884
 • Format: 4 étuis (26 fasc.) ; 20x12,2 cm
 • Langue: Chinois
 • Source: Collège de France (catalogue)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré